205-0702/01 – Informační model budovy (IMB)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity2
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
JUR369 Ing. Anežka Machalová, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s filozofií 3D grafických editorů, s procesem práce od vytvoření datového modelu po tisk stavebního výkresu. Získání základních dovedností práce se dvěma 3D grafickými editory, které tvoří základ pro BIM.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vymodelování datového modelu jednoduché budovy, osvojení si práce s příslušným 3D grafickým editorem. Vygenerování výpisů a sestav, studií a výkresů na základě datového modelu. Během semestru se studenti výše uvedeným způsobem seznámí se dvěma v praxi rozšířenými 3D grafickými editory (Archicad a Revit), které slouží jako základ BIM. Test dovedností probíhá od úrovně modelování po vygenerování požadovaných výkresů v obou 3D grafických editorech.

Povinná literatura:

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore?sort=score http://lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

https://www.bydleni.cz/kniha/ARCHICAD-KROK-ZA-KROKEM-I-DIL-STUDIE https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Pt5pGTWMv3rhvmYKFVs9voQ8Ejx_fpw

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test – vymodelování objektu, vygenerování výkresů

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70 % účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modelování ve 3D grafických editorech pro potřeby technické praxe. REVIT 1. Stěny, desky, základy 2. Okna, dveře, podlahy 3. Podlaží, schodiště, střechy, komponenty 4. Řezy, kóty (délkové, výškové, dveří, oken), definice místností, studie 5. Generování a tisk výkresů 6. Test ArchiCAD 1. Stěny, desky, základy 2. Okna, dveře, podlahy 3. Podlaží, schodiště, střechy, komponenty 4. Řezy, kóty (délkové, výškové, dveří, oken), definice místností, studie 5. Generování a tisk výkresů 6. Test

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní