205-0702/02 – Informační model budovy (IMB)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity2
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
JUR369 Ing. Anežka Machalová, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s filozofií 3D grafických editorů, s procesem práce od vytvoření datového modelu po tisk stavebního výkresu. Získání základních dovedností práce se dvěma 3D grafickými editory, které tvoří základ pro BIM.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vymodelování datového modelu jednoduché budovy, osvojení si práce s příslušným 3D grafickým editorem. Vygenerování výpisů a sestav, studií a výkresů na základě datového modelu. Během semestru se studenti výše uvedeným způsobem seznámí se dvěma v praxi rozšířenými 3D grafickými editory, které slouží jako základ BIM. Test dovedností probíhá od úrovně modelování po vygenerování požadovaných výkresů ve vybraném 3D grafickém editoru.

Povinná literatura:

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore?sort=score http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/pc-archicad/

Doporučená literatura:

https://www.bydleni.cz/kniha/ARCHICAD-KROK-ZA-KROKEM-I-DIL-STUDIE https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Pt5pGTWMv3rhvmYKFVs9voQ8Ejx_fpw

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test - modelování objektu, vygenerování výkresů

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modelování ve 3D grafických editorech pro potřeby technické praxe. REVIT 1. Stěny, desky, základy 2. Okna, dveře, podlahy 3. Podlaží, schodiště, střechy, komponenty 4. Řezy, kóty (délkové, výškové, dveří, oken), definice místností, studie 5. Generování a tisk výkresů ArchiCAD 1. Stěny, desky, základy 2. Okna, dveře, podlahy 3. Podlaží, schodiště, střechy, komponenty 4. Řezy, kóty (délkové, výškové, dveří, oken), definice místností, studie 5. Generování a tisk výkresů 11. Test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.