205-0703/01 – Modelování v TZB (MTZB)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Valíček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Valíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si projektování technologických celků v oblasti prostředí staveb, nakreslit profesní výkres se všemi náležitostmi (kóty, popisy prvků, tabulky, výkazy). Propojit znalosti technických norem s praktickými dovednostmi. V simulačních programech navrhnout sdružené a umělé osvětlení vnitřních prostor v souladu s platnými technickými normami.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Kreslení v grafickém editoru podporující technologii BIM s nadstavbou MEP (moduly TZB) do úrovně nakreslení kompletního modelu. Kreslení a návrh otopných soustav v prostředí TechCON. Návrh sdruženého a umělého osvětlení v programech BuildingDesign (WILS, WDLS) případně RELUX.

Povinná literatura:

https://www.cadstudio.cz/webinare https://www.sdcpublications.com/pdfsample/978-1-63057-050-7-2.pdf

Doporučená literatura:

https://www.cadstudio.cz/mep https://www.youtube.com/watch?v=1EycwE4aFfc https://www.magicad.com/wp-content/uploads/2016/02/ENG_brochure_MagiCAD_Revit_2016_Web_.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test případně vypracování individuálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s grafickým prostředím grafického editoru s modulem MEP 2. Vytvoření modelu budovy 3. Modul Zdravotechnika – rozvody medií, izometrie vytvořené sítě, výkazy výměr 4. Modul Zdravotechnika – kanalizace, rozvinuté řez, výkazy výměr 5. Modul Topení – rozvinuté schéma, výkazy výměr 6. Modul VZT – rozvody, výkazy výměr 7. Seznámení s grafickým prostředím grafického editoru TechCON 8. TechCON – návrh a dimenzování podlahového vytápění 9. Seznámení s grafickým prostředím grafického editoru BuildingDesign – vytvoření modelu simulovaného objektu 10. Návrh umělého osvětlení vnitřních prostor 11. Návrh sdruženého osvětlení vnitřních prostor 12. Test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zadaného projektu podle požadavků vyučujícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní