205-0704/02 – Počítačová grafika (PCG)

Garantující katedraÚtvar výpočetní technikyKredity2
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
JUR369 Ing. Anežka Machalová, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvíjet kreativitu a invenci pomocí vektorových grafických editorů. Znát postupy kreslení a modifikace jednotlivých entit. Rozeznat a správně použít poznané postupy při kreslení. Nakreslit stavební výkres se všemi náležitostmi (kóty, text, tabulky, popisová pole, šrafy, měřítko). Navrhovat, vizualizovat a prezentovat vlastní imaginace a objekty. Modifikovat a ukazovat vlastní navržené objekty v grafických šablonách (kresba, grafika, olejomalba, apod.)

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kreslení ve 2D grafickém editoru AutoCAD do úrovně nakreslení kompletního stavebního výkresu a jeho tisku. Návrhy vlastních objektů v aplikaci SketchUp, prezentace objektů v aplikaci Artlantis. Vložení objektu do fotografie, užití grafické šablony pro další prezentaci

Povinná literatura:

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/old/pocitacova-pp-1/ ČSN 01 3420 http://fast10.vsb.cz/zadani/ACAD/SketchUp.pdf http://www.artlantis3d.com/Tutorials/

Doporučená literatura:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj17H7eut_k http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture http://www.tutorialized.com/tutorials/AutoCAD/1 http://cadtutorial.cz/artlantis/artlantis-navod/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti během semestru elektronicky odevzdávají zadané projekty. Na závěr semestru jsou nabyté dovednosti studenta prověřeny v praktickém testu a ověřeny odevzdanými elektronickými výtvarnými díly.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se s prostředím grafického CAD systému (obrazovka, zadávání příkazů, ovládání nástrojových panelů, funkce myši, klávesové zkratky, zoom). Kreslení základních entit, zadávání souřadnic, práce s obrazovkou. 2. Modifikační nástroje, bezpříkazové editace, vlastnosti entit. 3. Procvičení a prohloubení dosavadních dovedností na příkladu části stavebního výkresu. 4. Hladiny, barvy, typy a tloušťky čar. 5. Text, psaní, editace, zarovnání. 6. Kótování, vlastnosti kóty, zásady kótování. 7. Bloky, šrafy, rozvržení a tisk. 8. SketchUp – kreslící a editační nástroje, vkládání a tvorba komponent a jejich editace. 9. Vlastní návrh ve SketchUpu. 10. Vizualizace návrhu v aplikaci Artlantis, příprava a import, úprava, osvětlení, rendering. 11. Vložení do fotky, výstupy v grafických šablonách. 12. Test dovedností vektorového grafického editoru AutoCAD. 13. Odevzdávání prezentací ve formě renderovaných „fotografií“, hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku