206-0002/01 – Occupational safety in the construction (BPS)

Gurantor departmentLaboratory of Building MaterialsCredits2
Subject guarantorIng. Libor ŽídekSubject version guarantorIng. Libor Žídek
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAT08 Ing. Jindřich Pater
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is to inform students about basic prescripts in the area of occupational safety. The content of this subject clears up single branches of building industry with focus on possible danger and primarily on its prevention in practise.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Obsahová náplň předmětu je věnována problematice bezpečnosti pracovníků na stavbách, prevenci vzniku pracovních úrazů a na bezpečnost práci ve výškách. Nedílnou součástí výuky jsou také témata orientovaná na povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při vzniku pracovních úrazů, způsobilost zaměstnanců pro jednotlivé pracovní úkony, lhůty pravidelných bezpečnostních školení, zdravotních prohlídek, revizí a prevence požární ochrany. Koncepce předmětu je dále zaměřena na rozšíření všeobecných znalostí v oblastech BOZP a PO, s cílem připravit studenty na pracovní prostředí stavby, příp. na pracovní pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

Compulsory literature:

Individual literature.

Recommended literature:

Individual literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

_________________________________________

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of this subject is to inform students about basic prescripts in the area of occupational safety. The content of this subject clears up single branches of building industry with focus on possible danger and primarily on its prevention in practise.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner