206-0002/01 – Occupational safety in the construction (BPS)

Gurantor departmentLaboratory of Building MaterialsCredits2
Subject guarantorIng. Libor ŽídekSubject version guarantorIng. Libor Žídek
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAT08 Ing. Jindřich Pater
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is to inform students about basic prescripts in the area of occupational safety. The content of this subject clears up single branches of building industry with focus on possible danger and primarily on its prevention in practise.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Obsahová náplň předmětu je věnována problematice bezpečnosti pracovníků na stavbách, prevenci vzniku pracovních úrazů a na bezpečnost práci ve výškách. Nedílnou součástí výuky jsou také témata orientovaná na povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při vzniku pracovních úrazů, způsobilost zaměstnanců pro jednotlivé pracovní úkony, lhůty pravidelných bezpečnostních školení, zdravotních prohlídek, revizí a prevence požární ochrany. Koncepce předmětu je dále zaměřena na rozšíření všeobecných znalostí v oblastech BOZP a PO, s cílem připravit studenty na pracovní prostředí stavby, příp. na pracovní pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

Compulsory literature:

Individual literature.

Recommended literature:

Individual literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

_________________________________________

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of this subject is to inform students about basic prescripts in the area of occupational safety. The content of this subject clears up single branches of building industry with focus on possible danger and primarily on its prevention in practise.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2014/2015 Summer
2014/2015 Winter
2013/2014 Summer