221-0003/01 – Concrete Structures (BK (Mgr.))

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JON05 Ing. David Jonov
KAL35 Anna Kaločová
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
MAN06 Ing. Jaroslav Maňásek
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
SEK05 Ing. David Sekanina, Ph.D.
VIT11 Ing. Ondřej Víta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing this subject, students will be able to understand and apply the following skills and topic areas: - design and assessment of plane and space reinforced structures (flat slab without girders, walls, tanks, bunkers, silos); - interaction models, FEM analysis of strip, grid and slab foundation with regard to interaction of subsoil, design and assessment of pile foundations; - concrete floors - basic principles of pre-stressing; - FEM utilization for design and reliability assessment of concrete structures.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

1. Plane reinforced concrete structures, thin slab, thick slab. 2. Plastic equilibrium method 3. Flat slab, direct design method 4. Flat slab, equivalent frame method 5. Circle slab, waffle floor 6. Wall structures, design methods 7. Tanks and reservoirs. Action on tanks and silos. 8. Walls and dumps of silo, design, reinforcement configuration 9. Design of wall-slab structures using FEM 10. Interaction models of subsoil, advanced analysis of strip, grid and slab foundation 11. Space foundation structures 12. Pile foundations 13. Concrete floor. Machine foundations. 14. Particular engineering structures, basic principles of pre-stressing.

Compulsory literature:

1. EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 2. EN 1991-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks. CEN, Brussels. 3. EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Martin, L. H., Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992. Elsevier, 2006. 2. Gamble L. W.: Reinforced Concrete Slabs (2nd edition). John Wiley & Sons, Inc., 2000. 3. Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures. Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT Praha 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
221-0036 BaZK Concrete and Masonry Structures Recommended
221-0059 PBK-Bc. Concrete Structures Elements Recommended
221-0926 ZSK Actions on Building Structures Recommended
228-0201 SS Building statics Recommended
228-0204 PP Elasticity and Plasticity Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Prvky a významné typy monolitických konstrukcí patrových objektů 2. Prvky a významné typy montovaných betonových konstrukcí halových objektů 3. Základy jako součást nosné soustavy. Druhy betonových základů. Výsledky průzkumu 4. Spolehlivost základové půdy a betonových základů podle požadavků našich a evropských norem 5. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modelování podloží a betonových základů 6. Programy pro řešení interakčních soustav. Zjednodušení metody výpočtu vnitřních sil základových konstrukcí 7. Druhy základových patek a hloubka založení. Navrhování patek z prostého betonu 8. Navrhování patek ze železového betonu. Základové pásy. Základové rošty. 9. Základové desky. Prostorové základové konstrukce. Prstencové a skořepinové základy 10. Pilotové základy. Svislá a vodorovná únosnost betonových pilot. Dimenzování pilot 11. Spouštěné studny a kesony. Zajištění hlubokých stavebních jam a svahů 12. Betonové podlahy. Dynamický výpočet základů strojů. Statický výpočet základů strojů 13. Sanace a rekonstrukce podloží a základových konstrukcí 14. Navrhování inženýrských betonových konstrukcí. Opěrné a zárubní zdi Osnova cvičení: 1. Návrh a posouzení patky z prostého betonu podle mezních stavů základové půdy 2. Dimenzování patky z prostého betonu podle mezních stavů 3. Návrh a posouzení patky z železobetonu podle mezních stavů základové půdy 4. Dimenzování patky z železobetonu podle mezních stavů 5. Zjednodušený návrh železobetonových základových pásů 6. Navrhování základových pásů s využitím interakce 7. Zjednodušený a interakční návrh základových desek a jejich dimenzování 8. Navrhování krabicových základových konstrukcí 9. Pilotové základy. Návrh podle mezních stavů základové půdy 10. Vodorovné zatížení pilot. Dimenzování železobetonových pilot 11. Návrh a posouzení nekotvených a kotvených podzemních stěn 12. Dynamický a statický výpočet základu stroje. Návrh betonové průmyslové podlahy 13. Příklady sanace, rekonstrukce a zesilování stávajících základů 14. Návrh a posouzení betonové opěrné zdi Obsah programu: Možnost výběru programu monolitického patrového objektu nebo montované průmyslové haly A. Monolitický patrový objekt. Dispoziční návrh a statické schéma konstrukce. Dimenzování prvků trámové střešní konstrukce, lokálně podepřené stropní desky, průvlaků, příčného rámu (příčlí a sloupů), základu. Výkresy tvaru střechy, stropu, rámu a základů. Výkresy výztuže dimenzovaných prvků B. Montovaná průmyslová hala. Dispoziční návrh a statické schéma konstrukce. Dimenzování střešní desky, příhradového nebo plnostěnného vazníku, podélného průvlaku, příčné a podélné nosné soustavy, sloupu a základu. Výkresy skladby a tvaru prvků střechy, nosného systému a základů. Výkresy výztuže prvků Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další dostupné prostředky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner