221-0003/06 – Concrete Structures (BK (Mgr.))

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
MAN08 Ing. Petr Maňásek, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
SEK05 Ing. David Sekanina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing this subject, students will be able to understand and apply the following skills and topic areas: - design and assessment of plane and space reinforced structures (flat slab without girders, walls, tanks, bunkers, silos); - interaction models, FEM analysis of strip, grid and slab foundation with regard to interaction of subsoil, design and assessment of pile foundations; - concrete floors - basic principles of pre-stressing; - FEM utilization for design and reliability assessment of concrete structures.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

1. Plane reinforced concrete structures, thin slab, thick slab. 2. Plastic equilibrium method 3. Flat slab, direct design method 4. Flat slab, equivalent frame method 5. Circle slab, waffle floor 6. Wall structures, design methods 7. Tanks and reservoirs. Action on tanks and silos. 8. Walls and dumps of silo, design, reinforcement configuration 9. Design of wall-slab structures using FEM 10. Interaction models of subsoil, advanced analysis of strip, grid and slab foundation 11. Space foundation structures 12. Pile foundations 13. Concrete floor. Machine foundations. 14. Particular engineering structures, basic principles of pre-stressing.

Compulsory literature:

1. EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 2. EN 1991-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks. CEN, Brussels. 3. EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Martin, L. H., Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992. Elsevier, 2006. 2. Gamble L. W.: Reinforced Concrete Slabs (2nd edition). John Wiley & Sons, Inc., 2000. 3. Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures. Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT Praha 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
221-0036 BaZK Concrete and Masonry Structures Recommended
221-0059 PBK-Bc. Concrete Structures Elements Recommended
221-0926 ZSK Actions on Building Structures Recommended
228-0201 SS Building statics Recommended
228-0204 PP Elasticity and Plasticity Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Plošné železobetonové konstrukce. Tenké a tlusté desky. 2. Návrh desek podle teorie mezní plastické rovnováhy. 3. Lokálně podepřené desky, metoda součtových momentů. 4. Metoda náhradních rámů. Dimenzování a konstrukční uspořádání. 5. Kazetové desky. Kruhové desky. 6. Stěnové konstrukce, metody řešení a dimenzování. 7. Nádrže a vodojemy. Zatížení zásobníků. 8. Stěny a výsypky zásobníků. Statické vyšetřování, konstrukční uspořádání a vyztužování. 9. Statické řešení a dimenzování deskostěnových konstrukcí metodou konečných prvků. 10. Interakční modely, metody přesnějšího řešení základových nosníků, roštů a desek 11. Prostorové základové konstrukce. Prstencové, skořepinové a krabicové základy. 12. Pilotové základy. Svislá a vodorovná únosnost betonových pilot. Dimenzování pilot. 13. Betonové podlahy. Statický a dynamický výpočet základů strojů. 14. Speciální inženýrské betonové konstrukce. Principy působení předpětí. 15. Shrnutí látky, příklady ke zkoušce, test.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.