221-0004/02 – Zděné konstrukce (Bc.) (ZdK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZID75 Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní znalosti potřebné pro návrh a posouzení zděných konstrukcí podle evropských norem; - poruchy zděných konstrukcí, možnosti sanace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Statická analýza zděných konstrukcí. Statické schéma jednopodlažních hal a vícepodlažních objektů. Volba konstrukčního systému. 2. Výpočetní modely zděných konstrukcí. Způsoby modelování, homogenizace zdiva. 3. Zjednodušené metody pro navrhování zděných konstrukcí. Ztužení a stabilita budov. 4. Mezní stav únosnosti nevyztuženého zdiva (tlak, soustředěný tlak). 5. Mezní stav únosnosti nevyztuženého zdiva (smyk, ohyb). Vzpěrná výška prvku. 6. Stěny namáhané zatížením kolmým na jejich rovinu. Přibližné metody výpočtu. 7. Mezní stavy použitelnosti zděných konstrukcí pozemních staveb. Provádění zděných konstrukcí. 8. Konstrukční zásady pro zděné konstrukce. Ztužující prvky a věnce. Dilatační úseky. 9. Zděné klenby, statické řešení, navrhování, konstrukční zásady. 10. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Stěnové keramické dílce. 11. Vyztužené a předpjaté zdivo. 12. Inženýrské a mostní zděné konstrukce. 13. Poruchy zděných konstrukcí. Trhliny – charakteristika trhlin, sanace. Vlhkost – příčiny vzniku, sanace. 14. Zpevňování a zesilování nosných stěn, pilířů, sloupů. Zesílení sloupů a pilířů (metody), výměna sloupů a pilířů.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. ČNI, 2007.

Doporučená literatura:

1. Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1, ČVUT Praha, 2006. 2. Pume, D., Košatka, P.: Betonové konstrukce 20. Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6. I. a II. díl. ČVUT Praha, 1998. 3. Gartner, O., Procházka, M.: Navrhování zděných konstrukcí, VUT Brno, 1982. 4. Hroncová, Z. a kol.: Murované konštrukcie, Žilina 2006. 5. Lorenz, K.: Zděné konstrukce, ČVUT Praha, 1996. 6. Kos, J.: Rekonstrukce pozemních staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 1999. 7. Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statická analýza zděných konstrukcí. Statické schéma jednopodlažních hal a vícepodlažních objektů. Volba konstrukčního systému. 2. Výpočetní modely zděných konstrukcí. Způsoby modelování, homogenizace zdiva. 3. Zjednodušené metody pro navrhování zděných konstrukcí. Ztužení a stabilita budov. 4. Mezní stav únosnosti nevyztuženého zdiva (tlak, soustředěný tlak). 5. Mezní stav únosnosti nevyztuženého zdiva (smyk, ohyb). Vzpěrná výška prvku. 6. Stěny namáhané zatížením kolmým na jejich rovinu. Přibližné metody výpočtu. 7. Mezní stavy použitelnosti zděných konstrukcí pozemních staveb. Provádění zděných konstrukcí. 8. Konstrukční zásady pro zděné konstrukce. Ztužující prvky a věnce. Dilatační úseky. 9. Zděné klenby, statické řešení, navrhování, konstrukční zásady. 10. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Stěnové keramické dílce. 11. Vyztužené a předpjaté zdivo. 12. Inženýrské a mostní zděné konstrukce. 13. Poruchy zděných konstrukcí. Trhliny – charakteristika trhlin, sanace. Vlhkost – příčiny vzniku, sanace. 14. Zpevňování a zesilování nosných stěn, pilířů, sloupů. Zesílení sloupů a pilířů (metody), výměna sloupů a pilířů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok