221-0005/01 – Kompozitní materiály (Bc.) (KzM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní znalosti o využití kompozitních materiálů ve stavebních konstrukcích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Vývoj, rozdělení a typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, obecné principy. navrhování a posuzování prvků z kompozitních materiálů. 2. Rozdělení kompozitních materiálů, definice kompozitního působení. 3. Částicové kompozity. 4. Vláknové kompozity, uhlíková, kovová, skleněná, polymerní vlákna, matrice. 5. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží.

Povinná literatura:

1. Bareš, R.A.: Kompozitní materiály, SNTL, Praha, 1988. 2. Bodnárová, L.: Kompozitní materiály ve stavebnictví, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. 3. Agarwal, B.D., Broutman, L.J.: Vláknové kompozity, SNTL, Praha, 1987. 4. Jančář, J.: Úvod do materiálového inženýrství kompozitů, Prefa Brno, a.s., 1997. 5. Schulze, W., Fischer, W., Tetel, W., Lach, V.: Necementové malty a betony, SNTL, Praha, 1990. 6. Hull, D., Clyne , T.W.: An Introduction of Composite Materials, Cambridge University Press, 2001

Doporučená literatura:

1. Bareš, R.A.: Kompozitní materiály, SNTL, Praha, 1988. 2. Bodnárová, L.: Kompozitní materiály ve stavebnictví, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. 3. Agarwal, B.D., Broutman, L.J.: Vláknové kompozity, SNTL, Praha, 1987. 4. Jančář, J.: Úvod do materiálového inženýrství kompozitů, Prefa Brno, a.s., 1997. 5. Schulze, W., Fischer, W., Tetel, W., Lach, V.: Necementové malty a betony, SNTL, Praha, 1990. 6. Hull, D., Clyne , T.W.: An Introduction of Composite Materials, Cambridge University Press, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj, rozdělení a typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, obecné principy. navrhování a posuzování prvků z kompozitních materiálů. 2. Rozdělení kompozitních materiálů, definice kompozitního působení. 3. Částicové kompozity. 4. Vláknové kompozity, uhlíková, kovová, skleněná, polymerní vlákna, matrice. 5. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok