221-0005/02 – Kompozitní materiály (Bc.) (KzM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní znalosti o využití kompozitních materiálů ve stavebních konstrukcích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Vývoj, rozdělení a typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, obecné principy. navrhování a posuzování prvků z kompozitních materiálů. 2. Rozdělení kompozitních materiálů, definice kompozitního působení. 3. Částicové kompozity. 4. Vláknové kompozity, uhlíková, kovová, skleněná, polymerní vlákna, matrice. 5. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží.

Povinná literatura:

1. Bareš, R.A.: Kompozitní materiály, SNTL, Praha, 1988. 2. Bodnárová, L.: Kompozitní materiály ve stavebnictví, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. 3. Agarwal, B.D., Broutman, L.J.: Vláknové kompozity, SNTL, Praha, 1987. 4. Jančář, J.: Úvod do materiálového inženýrství kompozitů, Prefa Brno, a.s., 1997. 5. Schulze, W., Fischer, W., Tetel, W., Lach, V.: Necementové malty a betony, SNTL, Praha, 1990. 6. Hull, D., Clyne , T.W.: An Introduction of Composite Materials, Cambridge University Press, 2001

Doporučená literatura:

1. Bareš, R.A.: Kompozitní materiály, SNTL, Praha, 1988. 2. Bodnárová, L.: Kompozitní materiály ve stavebnictví, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. 3. Agarwal, B.D., Broutman, L.J.: Vláknové kompozity, SNTL, Praha, 1987. 4. Jančář, J.: Úvod do materiálového inženýrství kompozitů, Prefa Brno, a.s., 1997. 5. Schulze, W., Fischer, W., Tetel, W., Lach, V.: Necementové malty a betony, SNTL, Praha, 1990. 6. Hull, D., Clyne , T.W.: An Introduction of Composite Materials, Cambridge University Press, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj, rozdělení a typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, obecné principy. navrhování a posuzování prvků z kompozitních materiálů. 2. Rozdělení kompozitních materiálů, definice kompozitního působení. 3. Částicové kompozity. 4. Vláknové kompozity, uhlíková, kovová, skleněná, polymerní vlákna, matrice. 5. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku