221-0011/01 – Požární bezpečnost staveb (Bc.) (PBS)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní znalosti o požárně bezpečnostním řešení staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Historie požární bezpečnosti staveb (dále PBS). Právní a technické předpisy PBS. Základní pojmy. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS. Postup posuzování PBS nevýrobních a výrobních objektů. Požární úseky a požárně dělicí konstrukce. 3. Požární riziko v nevýrobních a výrobních objektech. Průměrné a místně soustředěné výpočtové požární zatížení. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Ekonomické riziko. Rozměry požárních úseků. 4. Stupně požární bezpečnosti. Požárně technické vlastnosti stavebních hmot a stavebních konstrukcí. Možnosti zlepšování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. 5. Únikové cesty. Typy, dimenzování, provedení a vybavení. 6. Odstupy a požárně nebezpečný prostor nevýrobních objektů. Technická zařízení. Zajištění protipožárního zásahu.

Povinná literatura:

1. Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI, Ostrava, 2008. 2. Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. SPBI, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

1. Bradáčová, I.: Stavby z hlediska požární bezpečnosti, ERA, Brno, 2007. 2. Bradáčova, I.: Spolupráce autorizovaných osob při navrhování požární bezpečnosti staveb. MP 1.10.1. ČKAIT. 3. Zkušební předpisy PBS. SPBI Ostrava 1999. 4. Decicco, P.R.: Evacuation from Fires (Applied Fire Science in Transition Series). Baywood Publishing Company, 2001. 5. Gagnon, R: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems. Thomson Delmar Learning, 1998. 6. Klote, J.H., Milke, J.A.: Principles of Smoke Management. ASHRAE, Atlanta (USA), 2002. 7. So, A.T., Chan,W.L.: Intelligent Building systems. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts (USA), 1999. 8. Soubor ČSN 7308 a další ČSN-EN.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie požární bezpečnosti staveb (dále PBS). Právní a technické předpisy PBS. Základní pojmy. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS. Postup posuzování PBS nevýrobních a výrobních objektů. Požární úseky a požárně dělicí konstrukce. 3. Požární riziko v nevýrobních a výrobních objektech. Průměrné a místně soustředěné výpočtové požární zatížení. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Ekonomické riziko. Rozměry požárních úseků. 4. Stupně požární bezpečnosti. Požárně technické vlastnosti stavebních hmot a stavebních konstrukcí. Možnosti zlepšování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. 5. Únikové cesty. Typy, dimenzování, provedení a vybavení. 6. Odstupy a požárně nebezpečný prostor nevýrobních objektů. Technická zařízení. Zajištění protipožárního zásahu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku