221-0018/02 – Požární odolnost konstrukcí (Mgr.) (POK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
MYN029 Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní metody výpočetního stanovení požární odolnosti ocelových, ocelobetonových, dřevěných a betonových konstrukcí podle platných evropských norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Principy výpočtu požární odolnosti, mezní stavy. 2. Teplotní křivky, normový a pravděpodobný průběh požáru, základy přestupu tepla. 3. Ocelové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 4. Ocelové konstrukce - mechanická odezva konstrukce, 5. Ocelové konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků. 6. Ocelobetonové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 7. Ocelobetonové konstrukce - mechanická odezva konstrukce, vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků. 8. Dřevěné konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy. 9. Dřevěné konstrukce - mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě, mechanická odezva konstrukce. 10. Dřevěné konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti. 11. Betonové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy. 12. Betonové konstrukce - mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 13. Betonové konstrukce - mechanická odezva staticky určité a neurčité konstrukce. 14. Betonové konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí. Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. ČNI. 08/2004. 2. ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI. 11/2006. 3. ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI. 12/2006. 4. ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI. 12/2006.

Doporučená literatura:

1. Blahož, V., Kadlec, Z.: Základy sdílení tepla. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2000. 2. Wald, F. a kolektiv: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: ČVUT, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, klasifikovaný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0008 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) Doporučená
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0927 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy výpočtu požární odolnosti, mezní stavy. 2. Teplotní křivky, normový a pravděpodobný průběh požáru, základy přestupu tepla. 3. Ocelové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 4. Ocelové konstrukce - mechanická odezva konstrukce, 5. Ocelové konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků. 6. Ocelobetonové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 7. Ocelobetonové konstrukce - mechanická odezva konstrukce, vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků. 8. Dřevěné konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy. 9. Dřevěné konstrukce - mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě, mechanická odezva konstrukce. 10. Dřevěné konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti. 11. Betonové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy. 12. Betonové konstrukce - mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě. 13. Betonové konstrukce - mechanická odezva staticky určité a neurčité konstrukce. 14. Betonové konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní