221-0021/02 – Účinky poddolování a ochrana objektů (HGF) (SNPÚ-HGF)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - účinky poddolování na stavební objekty; - navrhování a posuzování staveb na poddolovaném území; - rektifikace a ochrana a rekonstrukce objektů na poddolovaném území.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Hlubinné dobývání, účinky na povrch. 2. Parametry poklesové kotliny. 3. Kategorizace stavenišť, tuhé, poddajné a smíšené objekty. 4. Účinky spojitého přetvoření terénu, tření v základové spáře. 5. Zvýšený zemní tlak, aplikace kluzných spár. 6. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy. 7. Zajišťování zděných a panelových objektů. 8. Železobetonové a ocelové konstrukce. 9. Halové objekty a jeřábové dráhy. 10. Betonové a ocelové mosty. 11. Silnice a železnice. 12. Stožáry, vodohospodářská díla. 13. Rektifikace objektů. 14. Zajišťování stávajících objektů.

Povinná literatura:

1. ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem, Praha 1989. 2. Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991. 3. Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996. 4. Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky, Ostrava 1999. 5. Solař J.: Sanace zděných objektů po povodni. Tepelná ochrana budov č. 5/2002. 6 Bažant Z., Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, březen 2002. 7 Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem, Praha, 1991.

Doporučená literatura:

8. Luetkens, O., Bauen im Bergbaugebiet. Vyd. II., Springer Verlag, Berlin Göttingen, Heidelberg 1957. 9. SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. Http://imaterialy.dumabyt.cz/ [online]. 2007 [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: http://imaterialy.dumabyt.cz/Clanky/Staticke-zajisteni-sakralnich-staveb-na-poddolovanem-uzemi.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku