221-0021/03 – Účinky poddolování a ochrana objektů (HGF) (SNPÚ-HGF)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - účinky poddolování na stavební objekty; - navrhování a posuzování staveb na poddolovaném území; - rektifikace a ochrana a rekonstrukce objektů na poddolovaném území.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Hlubinné dobývání, účinky na povrch. 2. Parametry poklesové kotliny. 3. Kategorizace stavenišť, tuhé, poddajné a smíšené objekty. 4. Účinky spojitého přetvoření terénu, tření v základové spáře. 5. Zvýšený zemní tlak, aplikace kluzných spár. 6. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy. 7. Zajišťování zděných a panelových objektů. 8. Železobetonové a ocelové konstrukce. 9. Halové objekty a jeřábové dráhy. 10. Betonové a ocelové mosty. 11. Silnice a železnice. 12. Stožáry, vodohospodářská díla. 13. Rektifikace objektů. 14. Zajišťování stávajících objektů.

Povinná literatura:

1. ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem, Praha 1989. 2. Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991. 3. Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996. 4. Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky, Ostrava 1999. 5. Solař J.: Sanace zděných objektů po povodni. Tepelná ochrana budov č. 5/2002. 6 Bažant Z., Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, březen 2002. 7 Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem, Praha, 1991.

Doporučená literatura:

8. Luetkens, O., Bauen im Bergbaugebiet. Vyd. II., Springer Verlag, Berlin Göttingen, Heidelberg 1957. 9. SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. Http://imaterialy.dumabyt.cz/ [online]. 2007 [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: http://imaterialy.dumabyt.cz/Clanky/Staticke-zajisteni-sakralnich-staveb-na-poddolovanem-uzemi.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přednášky a cvičení z předmětu průběžné sledování nabytých znalostí ve cvičení závěrečná prověrka znalostí pro úspěšné absolvování předmětu klasifikovaný zápočet

E-learning

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Báňské podmínky, průzkumné práce, staveniště na poddolovaném území. 2. Zásady návrhu objektů na poddolovaném území. 3. Požadavky na objekty zděné, skeletové, halové, věžové a mostní objekty. 4. Požadavky na pozemní komunikace, celostátní dráhy a vlečky, stoky a stokové sítě tlaková trubní vedení, vodohospodářská díla, stožárová a kabelová vedení a podzemní objekty. 5. Zakládání na poddolovaném území - patky, pásy, rošty, desky a hlubinné zakládání 6. Rektifikace a sanace objektu na poddolovaném území. 7. Kluzné spáry a reologické kluzné spáry. 8. Zatížení staveb od důlních vlivů (denivelace, zakřivení terénu, poměrné přetvoření terénu). 9. Metodika výpočtů vnitřních sil a opatření pro jejich eliminaci. 10. Konstrukční uspořádání a konstrukční požadavky vzathující se k objektům zatížených důlními vlivy 11. Projekt rektifikace dle skupiny stavenišť, postupné rektifikace 12. Příklady řešení staveb na poddolovaném území 13. Příklady výpočtů staveb a základů objketů na poddolovaném území 14. Shrnutí problematiky, závěr, diskuse a doplnění předešlých kapitol

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku