221-0022/04 – Ocelové mosty (Mgr.) (OKM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - navrhování a posudek ocelových mostů; - navrhování a posudek spřažených ocelobetonových mostů; - navrhování a posudek lávek pro pěší.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Zatížení ocelových mostů, základní pojmy, zásady navrhování. 2. Prostorové uspořádání mostů, dispoziční řešení. 3. Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. 4. Únava ocelových konstrukcí, Wöhlerovy křivky, zásady posuzování únavové životnosti mostů. 5. Plnostěnné ocelové trámové mosty. 6. Ocelobetonové trámové mosty. 7. Příhradové trámové mosty. 8. Prostorové působení mostních konstrukcí. 9. Nosníkové rošty. Šikmé mosty. 10. Mosty v oblouku. Rámové mosty. 11. Obloukové mosty. 12. Zavěšené mosty. 13. Visuté mosty. 14. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Příklady realizací mostních konstrukcí v ČR a ve světě.

Povinná literatura:

1. Rotter, T., Studnička, J: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03410-0.

Doporučená literatura:

1. Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. 2. Tomica, V., Sokolík, A., Zemko, Š.: Údržba a rekonštrukcia mostov, Vydalo vydavatelství Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-01025-7 3. Tomica, V., Bujňák, J., Vičan, J.: Kovové mosty, Vydala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1992, ISBN 80-7100-104-X. 4. Dolejš, J.: Ocelové mosty. Cvičení. ČVUT Praha, 2010, ISBN 978-80-01-04643-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0934 VMK Výstavba mostních konstrukcí Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Zatížení ocelových mostů, základní pojmy, zásady navrhování. 2. Prostorové uspořádání mostů, dispoziční řešení. 3. Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. 4. Únava ocelových konstrukcí, Wöhlerovy křivky, zásady posuzování únavové životnosti mostů. 5. Plnostěnné ocelové trámové mosty. 6. Ocelobetonové trámové mosty. 7. Příhradové trámové mosty. 8. Prostorové působení mostních konstrukcí. 9. Nosníkové rošty. Šikmé mosty. 10. Mosty v oblouku. Rámové mosty. 11. Obloukové mosty. 12. Zavěšené mosty. 13. Visuté mosty. 14. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Příklady realizací mostních konstrukcí v ČR a ve světě. Cvičení: 1. Praktická ukázka mostních objektů, základní části mostů. Prostorové uspořádání silničních a železničních mostů. Mostní vybavení. 2. Zatížení mostů dle ČSN EN 1991-2, kombinace zatížení, návrhové situace. 3. Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích. 4. Silniční spřažený ocelobetonový most, zadání, účinky zatížení. 5. Silniční spřažený ocelobetonový most, výpočet vnitřních sil. 6. Silniční spřažený ocelobetonový most, návrh hlavní nosné konstrukce. 7. Silniční spřažený ocelobetonový most, účinky dotvarování a smršťování. 8. Silniční spřažený ocelobetonový most, návrh spřažení. 9. Silniční spřažený ocelobetonový most, účinky teploty, výkresová dokumentace. 10. Mostní vzorové listy – železniční mosty. 11. Návrh železničního mostu s průběžným kolejovým ložem a dolní ortotropní mostovkou dle MVL 212. 12. Detaily ocelových mostních konstrukcí, zásady návrhu a provádění. 13. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Mostních konstrukce v ČR a ve světě. 14. Prohlídka realizovaných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.