221-0024/02 – Kovové a dřevěné konstrukce II (Mgr.) (KDK-2)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - vybrané oblasti z kovových konstrukcí (jeřábové dráhy, styčníky ocelových konstrukcí, únava ocelových konstrukcí, korozivzdorné oceli, posudek průřezů třídy 4, ocelové prvky namáhané kroucením, prostorový vzpěr); - vybrané oblasti z dřevěných konstrukcí (dřevobetonové konstrukce, dřevěné mosty a lávky, únava a křehký lom dřevěných konstrukcí, zesilování dřevěných konstrukcí, vady a poruchy dřevěných konstrukcí).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Jeřábové dráhy – využití v praxi, zatížení, typologie. 2. Jeřábové dráhy – principy návrhu a posouzení. 3. Únava a křehký lom ocelových konstrukcí. 4. Ocelové prvky namáhané kroucením. 5. Posudek styčníků metodou komponent. Styčníky dutých průřezů. 6. Průřezy třídy 4. 7. Prostorový vzpěr ocelových prvků. 8. Korozivzdorné oceli. 9. Únava a křehký lom dřevěných konstrukcí. Kmitání dřevěných konstrukcí. 10. Dřevobetonové konstrukce. Typy konstrukcí, způsoby spřažení, zásady návrhu. 11. Dřevěné mosty a lávky – prostorové uspořádání, zatížení, základní typy, hlavní nosné prvky, příslušenství. 12. Dřevěné mosty a lávky – zásady navrhování z hlediska únosnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti. 13. Zvláštní dřevěné konstrukce. Zesilování prvků dřevěných konstrukcí. 14. Vady a poruchy dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 2. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006. 3. ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. ČNI, 2008. 4. ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. 2. Marek P. et al..: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985 3. Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. 4. www.access-steel.com 5. Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6 6. Hudák J.: Únavové namáhanie ocelových konštrukcíí. TU Košice, 2003. ISBN 80-89040-20-9. 7. http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS 8. Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů. Informační centrum ČKAIT, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0008 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0927 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
221-0945 KDK Kovové a dřevěné konstrukce Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jeřábové dráhy – využití v praxi, zatížení, typologie. 2. Jeřábové dráhy – principy návrhu a posouzení. 3. Únava a křehký lom ocelových konstrukcí. 4. Ocelové prvky namáhané kroucením. 5. Posudek styčníků metodou komponent. Styčníky dutých průřezů. 6. Průřezy třídy 4. 7. Prostorový vzpěr ocelových prvků. 8. Korozivzdorné oceli. 9. Únava a křehký lom dřevěných konstrukcí. Kmitání dřevěných konstrukcí. 10. Dřevobetonové konstrukce. Typy konstrukcí, způsoby spřažení, zásady návrhu. 11. Dřevěné mosty a lávky – prostorové uspořádání, zatížení, základní typy, hlavní nosné prvky, příslušenství. 12. Dřevěné mosty a lávky – zásady navrhování z hlediska únosnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti. 13. Zvláštní dřevěné konstrukce. Zesilování prvků dřevěných konstrukcí. 14. Vady a poruchy dřevěných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.