221-0026/01 – Montované konstrukce (Mgr.) (MtK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení montovaných železobetonových konstrukcí; - výroba a montáž prefabrikovaných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Jednopodlažní a vícepodlažní montované haly, prostorová tuhost, statické řešení. 2. Montované konstrukce z plošných prvků, statické působení a posuzování panelových objektů. 3. Tuhé a kloubové styky, statické řešení, výrobní tolerance a uložení prvků. 4. Statické působení styků a kloubů, jejich modelování v rámových soustavách, vyztužování. 5. Tyčové prefabrikáty, vazníky, vaznice a sloupy. 6. Prefabrikované panely, návrh výztuže a posouzení únosnosti. 7. Ložiska, jejich funkce, druhy, použití, návrh a posouzení. 8. Návrh a posouzení krátké konzoly, nepřímé uložení prvku. 9. Kalichové základy, návrh a posouzení výztuže kalichové patky. 10. Kotevní a montážní úchyty, druhy, návrh a posouzení, drsnost povrchu montovaných prvků. 11. Filigránové desky, statické působení návrh a posouzení montážních stavů. 12. Spřažené betonové konstrukce, princip působení, spřahovací prvky, posouzení únosnosti. 13. Výroba, skladování, doprava a montáž prefabrikovaných prvků. 14. Výkresy skladby a výztuže montovaných konstrukcí, výrobní dokumentace prvků.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006. 2. ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění, ČNI 10/2006. 3. ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, ČNI 01/2008.

Doporučená literatura:

1. Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno, 1998. 2. Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994. 3. Čapek, M. – Růžička, M.: Montované betonové skeletové konstrukce, SNTL Praha, 1976. 4. Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006. 5. Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednopodlažní a vícepodlažní montované haly, prostorová tuhost, statické řešení. 2. Montované konstrukce z plošných prvků, statické působení a posuzování panelových objektů. 3. Tuhé a kloubové styky, statické řešení, výrobní tolerance a uložení prvků. 4. Statické působení styků a kloubů, jejich modelování v rámových soustavách, vyztužování. 5. Tyčové prefabrikáty, vazníky, vaznice a sloupy. 6. Prefabrikované panely, návrh výztuže a posouzení únosnosti. 7. Ložiska, jejich funkce, druhy, použití, návrh a posouzení. 8. Návrh a posouzení krátké konzoly, nepřímé uložení prvku. 9. Kalichové základy, návrh a posouzení výztuže kalichové patky. 10. Kotevní a montážní úchyty, druhy, návrh a posouzení, drsnost povrchu montovaných prvků. 11. Filigránové desky, statické působení návrh a posouzení montážních stavů. 12. Spřažené betonové konstrukce, princip působení, spřahovací prvky, posouzení únosnosti. 13. Výroba, skladování, doprava a montáž prefabrikovaných prvků. 14. Výkresy skladby a výztuže montovaných konstrukcí, výrobní dokumentace prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní