221-0026/03 – Montované konstrukce (Mgr.) (MtK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIT0014 Ing. David Litvan
MAN08 Ing. Petr Maňásek, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
LAB059 Ing. Jana Vašková, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení montovaných železobetonových konstrukcí; - výroba a montáž prefabrikovaných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Jednopodlažní a vícepodlažní montované haly, prostorová tuhost, statické řešení. 2. Montované konstrukce z plošných prvků, statické působení a posuzování panelových objektů. 3. Tuhé a kloubové styky, statické řešení, výrobní tolerance a uložení prvků. 4. Statické působení styků a kloubů, jejich modelování v rámových soustavách, vyztužování. 5. Tyčové prefabrikáty, vazníky, vaznice a sloupy. 6. Prefabrikované panely, návrh výztuže a posouzení únosnosti. 7. Ložiska, jejich funkce, druhy, použití, návrh a posouzení. 8. Návrh a posouzení krátké konzoly, nepřímé uložení prvku. 9. Kalichové základy, návrh a posouzení výztuže kalichové patky. 10. Kotevní a montážní úchyty, druhy, návrh a posouzení, drsnost povrchu montovaných prvků. 11. Filigránové desky, statické působení návrh a posouzení montážních stavů. 12. Spřažené betonové konstrukce, princip působení, spřahovací prvky, posouzení únosnosti. 13. Výroba, skladování, doprava a montáž prefabrikovaných prvků. 14. Výkresy skladby a výztuže montovaných konstrukcí, výrobní dokumentace prvků.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006. 2. ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění, ČNI 10/2006. 3. ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, ČNI 01/2008.

Doporučená literatura:

1. Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno, 1998. 2. Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994. 3. Čapek, M. – Růžička, M.: Montované betonové skeletové konstrukce, SNTL Praha, 1976. 4. Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006. 5. Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednopodlažní a vícepodlažní montované haly, prostorová tuhost, statické řešení. 2. Montované konstrukce z plošných prvků, statické působení a posuzování panelových objektů. 3. Tuhé a kloubové styky, statické řešení, výrobní tolerance a uložení prvků. 4. Statické působení styků a kloubů, jejich modelování v rámových soustavách, vyztužování. 5. Tyčové prefabrikáty, vazníky, vaznice a sloupy. 6. Prefabrikované panely, návrh výztuže a posouzení únosnosti. 7. Ložiska, jejich funkce, druhy, použití, návrh a posouzení. 8. Návrh a posouzení krátké konzoly, nepřímé uložení prvku. 9. Kalichové základy, návrh a posouzení výztuže kalichové patky. 10. Kotevní a montážní úchyty, druhy, návrh a posouzení, drsnost povrchu montovaných prvků. 11. Filigránové desky, statické působení návrh a posouzení montážních stavů. 12. Spřažené betonové konstrukce, princip působení, spřahovací prvky, posouzení únosnosti. 13. Výroba, skladování, doprava a montáž prefabrikovaných prvků. 14. Výkresy skladby a výztuže montovaných konstrukcí, výrobní dokumentace prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku