221-0027/02 – BIM projektování ocelových konstrukcí (BIM-POK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
KUB0102 Ing. Monika Marťáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - seznámení se s principy BIM (Informační modelování budov) - tvorba 3D modelu ocelové konstrukce v prostředí software Tekla Structures - tvorba výkresové dokumentace z vytvořeného 3D modelu - propojení statických výpočtů s 3D modelem konstrukce - operativní řízení projekce a výstavby ocelových konstrukcí s nástroji BIM

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - seznámení se s principy BIM (Informační modelování budov) - tvorba 3D modelu ocelové konstrukce v prostředí software Tekla Structures - tvorba výkresové dokumentace z vytvořeného 3D modelu - propojení statických výpočtů s 3D modelem konstrukce - operativní řízení projekce a výstavby ocelových konstrukcí s nástroji BIM

Povinná literatura:

Manuál k software Tekla Structures

Doporučená literatura:

Manuál k software Tekla Structures

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní principy Informačního modelování budov 2. Prostředí programu Tekla Structures 3. Ocelová hala - tvorba základní mřížky, základní operace s prvky 4. Ocelová hala - modelování příčných vazeb (včetně spojů) 5. Ocelová hala - modelování vaznic (včetně spojů) 6. Ocelová hala - modelování ztužidel (včetně spojů) 7. Ocelová hala - projekční výkresy, výkaz materiálu 8. Ocelová hala - dílenská dokumentace 9. Propojení statických výpočtů s 3D modelem konstrukce 10. Modelování typických spojů ocelových konstrukcí (část 1), zadání individuálního projektu 11. Modelování typických spojů ocelových konstrukcí (část 2) 12. Operativní řízení projekce a výstavby ocelových konstrukcí s nástroji BIM 13. Individuální projekt - konzultace 14. Udělení zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.