221-0036/02 – Concrete and Masonry Structures (BaZK)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
MAN08 Ing. Petr Maňásek, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing this subject, students will be able to understand and apply the following skills and topic areas: - design and assessment of simple load bearing reinforced concrete structures (slab and girder floor, balcony cantilever, stairs) - design of monolithic and prefabricated frame structures - simplified design of two-way slabs - design of plain and reinforced concrete foot foundation and foundation strip - design of concrete breast wall, repair, rehabilitation and reconstruction of foundations. - design and assessment of masonry structures

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

1. Basic load bearing reinforced concrete structures. 2. Monolithic frame structures. 3. Prefabricated structures, joints. 4. Filigreed structures 5. Two- way slabs, design, reinforcement configuration.. 6. Simplified design of continuous slabs. Simplified design of walls. 7. Reliability of subsoil and foundation structure. Types of concrete foundation. 8. Design of plain concrete and reinforced concrete foot and strip foundation. 9. Concrete breast wall. Structural stability assessment. 10. Repair, rehabilitation and reconstruction of foundations. 11. Masonry structures: introduction, material properties. 12. Masonry structures: walls in compression, design of slender masonry members. 13. Masonry structures: walls in bending and shear. 14. Repeating.

Compulsory literature:

1. EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 2. EN 1996-1-1 Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Martin, L. H., Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992. Elsevier, 2006. 2. Ambrose, J. E.: Simplified Design of Masonry Structures. John Wiley & Sons, Inc., 1991. 3. Gamble L. W.: Reinforced Concrete Slabs (2nd edition). John Wiley & Sons, Inc., 2000. 4. Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures. Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT Praha 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
221-0059 PBK-Bc. Concrete Structures Elements Recommended
221-0926 ZSK Actions on Building Structures Recommended
228-0201 SS Building statics Recommended
228-0204 PP Elasticity and Plasticity Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Desky působící ve dvou směrech. Výpočet vnitřních sil. Desky podepřené po obvodě 2. Spojité desky podepřené po obvodě. Desky podepřené po dvou a třech stranách obvodu 3. Návrh desek podle teorie mezní plastické rovnováhy. Konstrukční uspořádání 4. Lokálně podepřené desky. Metoda součtových momentů 5. Metoda náhradních rámů. MS použitelnosti. Dimenzování a konstrukční uspořádání 6. Kazetové desky. Kruhové desky. Stěnové nosníky 7. Nádrže a vodojemy. Zatížení zásobníků 8. Stěny a výsypky zásobníků. Statické vyšetřování zásobníků. Uspořádání a vyztužování 9. Zděné konstrukce. Mechanické vlastnosti zdiva a jeho složek 10. Konstrukční uspořádání zděných objektů 11. Zděné stěny namáhané svislým zatížením 12. Navrhování štíhlých zděných prvků 13. Zděné konstrukce namáhané smykem a ohybem 14. Vícepodlažní budovy. Provádění zděných konstrukcí Cvičení: 1. Výpočet vnitřních sil desek podepřených po obvodě. Dimenzování a vyztužování 2. Výpočet spojitých desek podepřených po obvodě. Dimenzování a vyztužování 3. Příklad návrhu desky lokálně podepřené metodou součtových momentů 4. Příklad návrhu desky lokálně podepřené metodou náhradních rámů 5. Příklady dimenzování a vyztužování lokálně podepřených desek 6. Zjednodušené metody navrhování stěnových nosníků 7. Zjednodušené metody navrhování nádrží a vodojemů 8. Příklady statického vyšetřování a dimenzování stěn a výsypek zásobníků 9. Použití MKP pro výpočet vnitřních sil plošných betonových konstrukcí 10. Příklady návrhu a posouzení zděného pilíře podle EC6 11. Příklady návrhu a posouzení zděné nosné stěny podle EC6 12. Příklady návrhu a posouzení obvodových stěn suterénu 13. Návrh ztužujících zděných stěn zatížených větrem 14. Prostorová ztužující soustava zděných objektů Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další dle nabídky učebny

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.