221-0040/01 – Timber Structures (DK)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Dřevěné konstrukce

Teaching methods

Summary

Předmět obsahuje základy dimenzování a konstrukční uspořádání základních dřevěných konstrukcí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zvládnutí základů výpočtu a navrhování dřevěných konstrukcí

Compulsory literature:

Kuklík P.: Dřevěné konstrukce I., Vydavatelství ČVUT 1998 Straka, Pechalová: Dřevěné konstrukce, PC-DIR s.r.o. Brno 1994 Kuklík P., Kuklíková A.: Dřevěné konstrukce 10, Vydavatelství ČVUT 1997 Koželouh B.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, KODR Zlín, 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah přednášek a cvičení: Úvod do dřevěných konstrukcí (D.K.). Konstrukční vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spojovací materiál. Zatížení D.K. Normativní předpisy pro projektování D.K. Teorie výpočtu D.K. Navrhování prvků D.K. podle teorie mezních stavů (tah, tlak, vzpěrný tlak, ohyb a klopení, smyk, průhyb). Spoje D.K. Rovinné D.K. (nosníky, vazníky, rámy, oblouky). Prostorové D.K., D.K. zastřešení. Dřevěné konstrukce budov. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.