221-0041/01 – Dynamika stavebních konstrukcí ()

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Janas, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmětem výuky je navrhování stavebních konstrukcí z hlediska dynamiky, tj. objektů, které jsou vystaveny vlivům časově proměnného zatížení jako je vítr, doprava či zemětřesení. Pozornost je soustředěna na volné i vynucené kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti a na vibrace soustav s rovnoměrně rozdělenou hmotou, jako jsou např. vysoké budovy nebo mosty.

Povinná literatura:

Baťa, Plachý, Trávníček,Baťa, Plachý, Trávníček,SNTL/ALFA, 1987 Pirner a kol,Dynamika stavebních konstrukcí,ČMT-SNTL Praha, 1989 Koloušek,Dynamika stavebních konstrukcí I,SNTL Praha, 1954 a 1967 Koloušek,Dynamika stavebních konstrukcí II,SNTL Praha 1980 Hořejší,Sbírka úloh z dynamiky,SNTL Praha, 1960

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek : 1.-2. Úvod, značení veličin, základní pojmy. Vlastní kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. 3.-4. Kmitání netlumené a tlumené, vlastní vynucené silou a pohybem podpory, kmitání posuvné a otáčivé. 5.-6 Neharmonické zatížení, harmonická analýza. Frekvenční přenos lineární soustavy. Zatížení rázem. 7.-8. Diskrétní soustavy s více stupni volnosti, kmitání netlumené a tlumené. Numerické řešení a přibližné metody. 9.-10. Soustavy s rovnoměrně rozdělenou hmotou, ohybová a smyková konzola. 11.-12. Přípustnost kmitů, omezování amplitud, vibroizolace. 13-14. Dynamika konstrukcí namáhaných zemětřesením a větrem. Osnova cvičení : 1.-13. Příklady k procvičované látce 15. Kontrola programů, zápočet. Obsah programů : Vypracování 6 příkladů zadaných na cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku