221-0041/01 – Dynamics of Structures ()

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subjects tutorial is designing of building structures from dynamic standpoints, it is objects, which are exposed to influence of time variable load as is wind, transport or earthquake. The attention is conceterated on free and forced vibration systems with finite number degree of freedom and on vibration system with equalize masses, as are e.g . high building or bridges.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek : 1.-2. Úvod, značení veličin, základní pojmy. Vlastní kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. 3.-4. Kmitání netlumené a tlumené, vlastní vynucené silou a pohybem podpory, kmitání posuvné a otáčivé. 5.-6 Neharmonické zatížení, harmonická analýza. Frekvenční přenos lineární soustavy. Zatížení rázem. 7.-8. Diskrétní soustavy s více stupni volnosti, kmitání netlumené a tlumené. Numerické řešení a přibližné metody. 9.-10. Soustavy s rovnoměrně rozdělenou hmotou, ohybová a smyková konzola. 11.-12. Přípustnost kmitů, omezování amplitud, vibroizolace. 13-14. Dynamika konstrukcí namáhaných zemětřesením a větrem. Osnova cvičení : 1.-13. Příklady k procvičované látce 15. Kontrola programů, zápočet. Obsah programů : Vypracování 6 příkladů zadaných na cvičení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner