221-0043/01 – Ocelové konstrukce (OK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
TOM01 prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje s návrhem a základními výpočty prvků ocelových konstrukcí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Návrh a posouzení ocelových konstrukcí

Povinná literatura:

Studnička J., Macháček J., Votlučka: Ocelové konstrukce – Pozemní stavby, ČVUT Praha, 1997 Marek P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Kovové konstrukce v pozemním stavitelství – rozsah použitelnosti. Materiál. Zatížení. Metodika posuzování. Mezní stav únosnosti. Mezní stav použitelnosti. Halové objekty. Dispoziční uspořádání a zásady navrhování. Ocelové konstrukční prvky válcované a svařované. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Ocelobetonové spřažené nosné prvky. Střešní konstrukce. Krokve. Vaznice. Vazníky. Průvlaky. Střešní ztužidla. Osvětlení střechou. Příčná vazba halové konstrukce. Sloupy. Vícepodlažní budovy. Stropní konstrukce. Systém ztužidel. Haly velkých rozpětí. Ochrana kovových konstrukcí proti korozi a proti požáru. Výroba, montáž, údržba. Okruhy otázek: Ocel na konstrukce pozemních staveb. Zatížení pozemních staveb. Metodika mezních stavů. Využití plasticity při výpočtu vnitřních sil a momentů a posouzení prvků v mezním stavu únosnosti. Imperfekce nosných soustav. Mezní stav použitelnosti, průhyby. Dispoziční uspořádání hal. Střešní pláště. Vaznice plnostěnné a příhradové. Vazníky příhradové. Průvlaky. Střešní ztužidla, příčná ztužidla, podélná ztužidla. Příčné vazby halových konstrukcí, sloupové soustavy, rámové soustavy. Prostorová tuhost halových staveb. Prostorové působení příčných vazeb. Pláště hal, obvodové a vnitřní stěny. Světlíky. Sloupy a jejich patky. Vícepodlažní budovy, koncepce, zatížení. Stropy, stropní desky a stropní nosníky. Haly velkých rozpětí - principy – konstrukce z tuhých prvků, visuté konstrukce, zavěšené konstrukce. Tenkostěnné za studena tvarované prvky odolnost průřezů, styky a spoje, jejich použitelnost v pozemním stavitelství. Spřažené ocelobetonové prvky. Prvky spřažení. Ocelobetonové trámy. Spřažené sloupy. Navrhování kovových konstrukcí na účinky požáru. Ochrana proti korozi. Výroba, montáž a údržba ocelových konstrukcí pozemních staveb. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku