221-0048/02 – Computer Aided Design III. (PPP3)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

V první části tohoto předmětu se studenti seznámí s problematikou projektování a tvorby výkresové dokumentace v oblasti pozemních staveb a betonových konstrukcí.Náplní tohoto předmětu je také seznámení studentů se souborem programů stavební tepelné techniky (AREA 98, MEZERA 97, TEPLO 97, STABILITA 97, ZTRÁTY 97), stavební a prostorové akustiky (NEPrůzvučnost 2000, PROSTOR), urbanistické akustiky (HLUK 1), osvětlení (WDLS) a programu pro výpočet koncentrace radonu v místnosti (RADON 98) Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Použití výpočetní techniky pro návrh staveb

Compulsory literature:

Dostupná počítačová literatura

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner