221-0059/08 – Concrete Structures Elements (PBK-Bc.)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing this subject, students will be able to understand and apply the following skills and topic areas: - design and assessment of reinforced concrete elements - project documentation , plan of shape and reinforcement

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

1. Principle, utilization and history of concrete. Reliability and limit states. 2. Reological properties of concrete; durability; action of concrete and reinforcement. 3. Bending moment bearing capacity. 4. Shear force bearing capacity. 5. Reinforcement configuration in elements, design plans. 6. Combination of bending moment and tension or compression. Stability problems. 7. Reinforcement configuration for pressed element. 8. Eccentric compression and tension. 9. Punching. 10. Torsion. 11. Serviceability limit state - cracking and limiting the stress in concrete and tension in reinforcement. 12. Serviceability limit state - deformations of concrete structure 13. Serviceability limit state - deformations of concrete structure 14. Design of unreinforced concrete elements

Compulsory literature:

1. EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Martin, L. H., Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992. Elsevier, 2006. 2. Gamble L. W.: Reinforced Concrete Slabs (2nd edition). John Wiley & Sons, Inc., 2000. 3. Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures. Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT Praha 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
221-0926 ZSK Actions on Building Structures Recommended
228-0201 SS Building statics Recommended
228-0204 PP Elasticity and Plasticity Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Podstata, použití a historie betonu, základy teorie spolehlivosti a mezních stavů. Vlastnosti betonu. Pracovní diagramy. Reologie betonu a trvanlivost, spolupůsobení betonu a výztuže. 2. Dimenzování ohýbaných prvků. Deska, trám, deskový trám. 3. Dimenzování ohýbaných prvků. Deska, trám, deskový trám – pokračování. 4. Mezní stav porušení posouvající silou, metoda příhradové analogie. 5. Konstrukční zásady vyztužování ohýbaných prvků. 6. Interakční diagram. Prvky namáhané mimostředným tlakem s malou a velkou výstředností, vliv vzpěru 7. Konstrukční zásady vyztužování převážně tlačených prvků. 8. Prvky namáhané mimostředným tahem s malou a velkou výstředností. Ovinuté prvky. Dvousložková výstřednost tlakové síly. 9. Mez porušení protlačením. 10. Mez porušení kroucením 11. Mezní stav omezení napětí a trhlin 12. Mezní stav přetvoření 13. Mezní stav přetvoření - pokračování 14. Navrhování prvků z prostého betonu Cvičení: 1. Zatížení (druhy, kombinace pro MS únosnosti a použitelnosti), zadání projektu. 2. Vlastnosti výztužných ocelí, druhy, charakteristiky, pracovní diagramy, vzdálenosti mezi vložkami, krytí, stykování, koncové úpravy, kotevní délky, výpočet zatížení. 3. Dimenzování prostě uložené desky a trámu. 4. Dimenzování deskového trámu s neutrální osou v desce nebo v trámu. 5. Konstrukce interakčního diagramu pro obdélníkový průřez namáhaný kombinací normálové síly a ohybového momentu. 6. Mezní stav porušení posouvající silou u ohýbaných prvků. 7. Výkresy výztuže – deskové a trámové prvky. 8. Dimenzování prvků namáhaných mimostředným tlakem. 9. Dimenzování prvků namáhaných mimostředným tlakem, metoda náhradního sloupu, výkresy výztuže – sloupy. 10. Dimenzování prvky namáhaných mimostředným tahem. 11. Obdélníkový průřez při dvousložkové výstřednosti tlakové síly 12. Omezení trhlin výztuží u stěn, desek a trámů 13. Omezení přetvoření kontrolou ohybové štíhlosti. 14. Výpočet přetvoření. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor Dataprojektor

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.