221-0060/01 – Prvky ocelových konstrukcí (POK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
TOM01 prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-

Vyučovací metody

Anotace

Základy návrhu a dimenzování prvků ocelových konstrukcí Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zvládnutí základů návrhu prvků ocelových konstrukcí

Povinná literatura:

Šertler H., Tomica V., Vičan J.: Kovové konstrukce, VŠDS Žilina 1994 Studnička J.: Ocelové konstrukce I., ES ČVUT Praha 1998 Bujńák J., Furtak K., Vičan J.: Navrhovanie konštrukcií podĺa Eurokódov, ŹU Źilina, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: Výhody a nevýhody kovových konstrukcí, použití ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Materiál, výroba železa a oceli. Fyzikální a mechanické vlastnosti ocelí. Technologické vlastnosti ocelí. Tepelné zpracování ocelí. Druhy ocelí ve stavebnictví. Sortiment ocelových konstrukcí. Základy navrhování, teorie spolehlivosti ocelových konstrukcí. Metoda parciálních součinitelů. Spoje ocelových konstrukcí svarové, šroubové, třecí. Návrh a posouzení spojů. Rozdělení vnitřních sil po spoji – pružnostní a plasticitní přístupy. Zatřídění průřezů ocelových konstrukcí. Tažené a tlačené prvky. Stabilitní a pevnostní koncepce vzpěru. Posouzení celistvých a členěných tlačených prutů. Ohýbané prvky. Návrh a posouzení kompaktních a polokompaktních ohýbaných prvků. Klopení nosníků. Návrh a posouzení štíhlých průřezů namáhaných ohybem, tlakem, smykem a jejich kombinacemi. Příčné a podélné výztuhy ohýbaných prvků. Únava ocelových konstrukcí, Wöhlerovský přístup, kumulace únavového poškození. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku