221-0061/01 – Předpjatý beton (PRB)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
SEK05 Ing. David Sekanina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení předpjatých prvků a konstrukcí; - předpjaté prvky a konstrukce mostů, pozemních a průmyslových staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Podstata předpjatého betonu. Materiály a jejich vlastnosti. Vnášení předpětí do betonu. Technologie výroby. 2. Určení předpínací síly. Účinky předpětí za provozních podmínek a v mezních stavech únosnosti podle EC2. 3. Počáteční předpínací síla prvků s předpínacími vložkami se soudržností. 4. Ideální průřez a jeho význam. 5. Změny předpětí do okamžiku vnesení předpětí do betonu. 6. Změny předpětí po okamžiku vnesení předpětí do betonu. 7. Předpjaté prvky v pružném stavu – normálová napětí, napětí v hlavním tahu a přetvoření. 8. Předpjaté prvky v mezním stavu. 9. Mezní stav porušení ohybovým momentem a normálovou silou. 10. Mezní stav porušení posouvající silou, kroucením a místním namáháním. 11. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí. 12. Vnitřní síly staticky neurčitých konstrukcí. Vliv dotvarování a smršťování. 13. Konstrukce předpjaté volnou a nesoudržnou předpínací výztuží. 14. Použití předpjatého betonu. Základní typy předpjatých konstrukcí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, ČNI, 2007. 2. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006. 2. Kolektiv autorů: Eurocode 2. Sborník školení, II. díl, Bratislava, Procon Praha, 1992. 3. Klusáček L., Panáček J., Štěpánek P.: Předpjatý beton podle ČSN 73 1201,VUT Brno, 1991. 4. McCormac, Jack, C.- Nelson, James, K.: Design of Reinforced Concrete. ACI 318-05 Code Edition, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006. 5. Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 6. Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B.G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

--------------------------

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Podstata předpjatého betonu. Materiály a jejich vlastnosti. Vnášení předpětí do betonu. Technologie výroby 2. Určení předpínací síly. Účinky předpětí za provozních podmínek a v mezních stavech únosnosti podle EC2 3. Počáteční předpínací síla prvků s předpínacími vložkami se soudržností 4. Ideální průřez a jeho význam 5. Změny předpětí do okamžiku vnesení předpětí do betonu 6. Změny předpětí po okamžiku vnesení předpětí do betonu 7. Předpjaté prvky v pružném stavu – normálová napětí, napětí v hlavním tahu a přetvoření 8. Předpjaté prvky v mezním stavu 9. Mezní stav porušení ohybovým momentem a normálovou silou 10. Mezní stav porušení posouvající silou, kroucením a místním namáháním 11. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí 12. Vnitřní síly staticky neurčitých konstrukcí. Vliv dotvarování a smršťování 13. Konstrukce předpjaté volnou a nesoudržnou předpínací výztuží 14. Použití předpjatého betonu. Základní typy předpjatých konstrukcí Osnova cvičení: 1. Předpjatý nosník tvaru I. Účinky zatížení. 2. Předběžný návrh a ověření rozměrů průřezu 3. Návrh velikosti předpínací síly a tvar kabelových drah 4. Určení předpínací síly. Počáteční předpětí 5. Výpočet výrobních a provozních změn předpětí 6. Výpočet mezního stavu trhlin 7. Výpočet mezního stavu únosnost – ohyb 8. Výpočet mezního stavu únosnost – smyk. Návrh smykové výztuže 9. Výpočet mezního stavu únosnost – místní namáhání. Návrh kotev a výztuže v kotvení 10. Výpočet mezního stavu přetvoření 11. Účinky předpětí na konstrukce. Metody řešení 12. Zjednodušený a přesnější výpočet účinku předpětí staticky neurčitých konstrukcí 13. Korekce výpočtů a výkresů 14. Odevzdání výpočtů a výkresů. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku