221-0074/01 – Technologie sanací (TSAN)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Student si osvojí základy technologických postupů sanací stavebních konstrukcí a zásady statického zajištění konstrukcí a to jak nosných tak nenosných částí staveb, zejména pak betonových konstrukcí. Charakteristické vady a poruchy staveb, analýza zatěžovacích účinků a vlivů z hlediska výskytu poruch, nesilové účinky a vlivy, cyklické účinky, historie zatížení, mechanizmy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Degradační a korozívní procesy, transportní procesy, časová závislost vlastností, interakce "stavba - prostředí". Historické konstrukce (základy, klenby, stropy, krovy), sanace a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Poruchy a sanace zděných konstrukcí, základových konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), dřevěných konstrukcí a prefabrikovaných konstrukcí. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zvládnutí základních pravidel návrhu a posouzení konstrukcí

Povinná literatura:

Skulinová, Solař: Poruchy a rekonstrukce I, VŠB TUO 2001 Juraj Bilčík: Sanácia betónových konštrukcií, Jaga Bratislava 1996 ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Carbol L., Kos J., Moudrý I., Dokládal V.: Konstrukce pozemních staveb, poruchy, údržba, rekonstrukce a modernizace budov - přednášky - I. díl Kos J., Dokládal V.: Konstrukce pozemních staveb, poruchy, údržba, rekonstrukce a modernizace budov - II. díl Witzany J., Krňanský J., Firbas K.: Konstrukce pozemních staveb - rekonstrukce a poruchy staveb I, Praha 1994 Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 60 - Poruchy a rekonstrukce staveb - 2. díl, Praha 1995 Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, TK17, ČKAIT Praha 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

osnovy přednášek: 1. Příčiny poruch, zatěžovací účinky a vlivy 2. Zatěžovací účinky a vlivy, degradační procesy. Biokoroze dřevěných konstrukcí. 3. Statické působení tlačených zděných konstrukcí. Charakteristické poruchy nosných zděných stěn a pilířů. Sanace zděných konstrukcí narušených trhlinami. 4. Zesilování a sanace nosných zděných pilířů a stěn. Výměna porušeného zdiva nosných stěn a pilířů. Statické zajištění nakloněné nosné obvodové stěny. 5. Provádění valených zděných kleneb. Navrhování zděných kleneb podle empirických vzorců. Statické řešení kleneb. Charakteristické poruchy zděných kleneb. 6. Rekonstrukce a zesilování kleneb. Provádění otvorů ve zděných klenbách. Rovné ploché klenby, betonové trámové konstrukce a prefabrikované stropní konstrukce. Charakteristické poruchy stropních konstrukcí (trámové stropy, keramické stropy, betonové stropy). Rekonstrukce a sanace rovných (plochých) stropních konstrukcí. 7. Dřevěné trámové stropní konstrukce. Poruchy dřevěných nosných konstrukcí zděných budov. Sanace dřevěných stropních konstrukcí napadených biologickými škůdci. 8. Zakládání historických zděných budov. Základové zeminy a horniny. Charakteristické poruchy základových konstrukcí. Rekonstrukce a sanace základových konstrukcí. Metody sanace stávajících základových konstrukcí. Zlepšování vlastností základových zemin. Zajištění základů při provádění výkopů a jam. Sanace základů s rozrušenými povrchovými vrstvami. Zajištění konstrukce budovy při provádění rekonstrukce základů. 9. Sanace a rekonstrukce krovů a ocelových konstrukcí. Historický úvod. Konstrukční řešení krovů. Spoje krovových konstrukcí. Prvky krovových soustav. Statické působení spojů, výpočtové modely krovů. Vady a poruchy krovů. Ocelové konstrukce průmyslových objektů a historické hrázděné konstrukce. Zesilování dřevěných krovových prvků a konstrukcí hrázděných a ocelových staveb. 10. Sanace vlhkého zdiva. Ochrana zdiva před zemní vlhkostí. Zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb. Ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí. Přímé sanační metody proti zvýšené vlhkosti. Nepřímé sanační metody proti zvýšené vlhkosti. Sanace pomocí předpínání a obetonování. 11. Panelové konstrukce, charakteristické vady a poruchy, příčiny poruch, životnost, zvláštnosti prefabrikovaných konstrukcí. 12. Panelové konstrukce, zajištění mechanické odolnosti a stability, sanace a rekonstrukce panelových budov. 13. Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu konstrukcí a budov. Průzkum vlhkosti objektu, průzkum z hlediska zajištění mechanické odolnosti a stability, průzkum základových konstrukcí, průzkum zděných, betonových, dřevěných a ocelových konstrukcí. 14. Shrnutí poznatků a doplnění jednotlivých okruhů na základě požadavku studentů. osnovy cvičení 1. Seznámení s organizací cvičení, s požadavky na vypracování seminární práce, zadání seminární práce. 2. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace svislého zděného prvku. Zadání 1. příkladu podle individuálního výběru. 3. Konzultace k seminární práci. 4. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace plošného základu. Konzultace seminární práce a příkladu. 5. Konzultace seminární práce a příkladu. 6. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení klenby. Zadání 2. příkladu podle individuálního výběru. 7. Konzultace seminární práce a příkladů. 8. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace dřevěného trámového stropu. Zadání 3. příkladu podle individuálního výběru. 9. Konzultace seminární práce a příkladů. 10. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace prvku krovu. Zadání 4. příkladu podle individuálního výběru. 11. Výklad a demonstrace: návrh sanace vlhkého zdiva - výběr sanační metody. Konzultace seminární práce a příkladů. 12. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace prvku železobetonové konstrukce. Zadání 4. příkladu podle individuálního výběru 13. Konzultace seminární práce a příkladů. 14. Konzultace seminární práce a příkladům, zápočet. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektora a další audiovizuální pomůcky podle momentálních možností učebny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku