221-0081/01 – Selected Chapters from Steel Structures (VSOK)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
VIC24 prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Přednášky: Teorie a výpočet: Teorie kroucení otevřených a uzavřených průřezů, prosté a vázané kroucení. Prostorový vzpěr prutů stabilitní a pevnostní koncepce Teorie únavy, Wöhlerovský přístup a lomová mechanika. Teorie spolehlivosti ocelových konstrukcí, metoda extrémní hodnoty funkce spolehlivosti, simulační přístupy, metody Monte-Carlo, LHS, Importance Sampling Nosné soustavy: Stožáry, věže a komíny. Zatížení, návrh a posouzení, konstrukční řešení. Lanové soustavy, koncepce lanových soustav, lanové systémy zastřešení velkorozponových konstrukcí. Použití lan v mostním stavitelství, lávky pro pěší.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

---------------------------------------------

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 90  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner