221-0084/01 – Základové konstrukce a stavby na poddolovaném území (ZSP)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
ZID75 Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základy v navrhování základů a staveb na poddolovaném území.

Vyučovací metody

Anotace

Návrh základů na pododolovaném území

Povinná literatura:

Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o. 1994 ČSN P ENV 1992-3: Navrhování betonových konstrukcí. Část 3: Betonové základy,ČNI Praha 2000 ČSN P ENV 1997-1: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla,ČNI Praha 1996 ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy , Vydavatelství norem Praha 1986 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky Ostrava, 1999 Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem Praha 1991 ČSN 73 0039: Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem Praha 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy jako součást nosné soustavy. Druhy betonových základů. Výsledky průzkumu 2. Spolehlivost a mezní stavy základové půdy podle požadavků našich a evropských norem 3. Mezní stavy základových konstrukcí. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modely podkladu a základů 4. Programy pro řešení interakčních soustav. Zjednodušení metody výpočtu vnitřních sil základových konstrukcí 5. Navrhování patek z prostého a železového betonu. Základové pásy. Základové rošty. 6. Základové desky. Prostorové základové konstrukce. Pilotové základy. Studny a kesony 7. Zajištění hlubokých stavebních jam a svahů. Sanace a rekonstrukce podloží a základů 8. Účinky hlubinného dobývání na povrch. Spojitá a nespojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny. Teorie poklesové kotliny. Báňské podmínky. Požadavky na inženýrsko-geologický průzkum 9. Povrchové projevy dobývání v podmínkách OKR. Kategorizace stavenišť. Časový faktor přetvoření terénu. 10. Obecné zásady navrhování objektů na poddolovaném území. Tuhé, poddajné a smíšené objekty. Rektifikace 11. Spojité a nespojité přetvoření terénu jako zatížení stavebních objektů. Zajištění objektů podle mezních stavů první a druhé skupiny. Základní požadavky na konstrukce 12. Účinky spojitého přetvoření terénu na základové konstrukce. Tření v základové spáře a na bocích základů. Zvýšený zemní tlak. Aplikace kluzných spár 13. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy 14. Zajišťování dopravních staveb a mostů. Zajišťování stávajících objektů a odstraňování důlních škod Osnova cvičení: 1. Návrh patky z prostého betonu podle mezních stavů základové půdy a její dimenzování podle ČSN a EN 2. Návrh patky z železového betonu podle mezních stavů základové půdy a její dimenzování podle ČSN a EN 3. Zjednodušený návrh železobetonového základového pásu a návrh s využitím interakce 4. Zjednodušený a interakční návrh základové desky a její dimenzování 5. Navrhování krabicových základových konstrukcí 6. Pilotové základy. Návrh podle mezních stavů základové půdy, svislá a vodorovná únosnost betonových pilot 7. Návrh a posouzení nekotvených a kotvených podzemních stěn. Návrh rekonstrukce základu 8. Parametry spojité poklesové kotliny v báňských podmínkách. Nespojitá přetvoření terénu. 9. Skupiny stavenišť. Aplikace spojitých a nespojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt 10. Příklady hlavních zásad zajištění a optimálního návrhu tuhých a poddajných objektů 11. Účinky vodorovných přetvoření terénu při zakládání na patkách, základových roštech a deskách 12. Příklady aplikace kluzných spár. Účinky naklonění a zakřivení terénu 13. Příklady zajištění dopravních staveb a mostů 14. Příklady dodatečného zajištění objektu a návrhu rektifikace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další audiovizuální pomůcky podle momentálních možností učebny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku