221-0112/01 – Stavby na poddolovaném území (SNPÚ)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
MAN08 Ing. Petr Maňásek, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Student si osvojí základy návrhů staveb na území zasaženého účinky hlubinné těžby. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zvládnutí základních pravidel návrhu a posouzení konstrukcí na poddolovaném území.

Povinná literatura:

Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky, Ostrava 1999 Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991 ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem, Praha 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Účinky hlubinného dobývání na povrch. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny. Teorie poklesové kotliny. Báňské podmínky 2. Povrchové projevy dobývání v podmínkách OKR. Nespojitá přetvoření terénu. Aplikace parametrů přetvoření terénu na povrchové objekty. Kategorizace stavenišť 3. Obecné zásady navrhování objektů na poddolovaném území. Požadavky na inženýrsko- geologický průzkum. Tuhé, poddajné a smíšené objekty 4. Spojité a nespojité přetvoření terénu jako zatížení stavebních objektů. Zajištění objektů podle mezních stavů první a druhé skupiny. Základní požadavky na konstrukce 5. Účinky spojitého přetvoření terénu na základové konstrukce. Tření v základové spáře a na bocích základů. Zvýšený zemní tlak. Aplikace kluzných spár 6. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy 7. Zajišťování zděných a panelových objektů. Železobetonové skeletové objekty 8. Časový faktor spojitých přetvoření terénu. Využití reologických vlastností zdiva a betonu 9. Ocelové konstrukce. Halové objekty a jeřábové dráhy. Optimální nosné systémy a ztužidla 10. Věžové objekty. Betonové a ocelové mosty Typy mostních ložisek. Mostní závěry 11. Pozemní komunikace. Celostátní dráhy a vlečky. Stožárová a kabelová vedení 12. Stoky a stokové sítě. Tlaková trubní vedení. Vodohospodářská díla 13. Podzemní objekty. Zásady ochrany povrchových objektů těžebních organizací 14. Rektifikace objektů. Zajišťování stávajících objektů. Odstraňování důlních škod Osnova cvičení: 1. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny v podmínkách OKR. 2. Aplikace spojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt 3. Aplikace nespojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt 4. Uplatnění hlavních zásad optimálního návrhu tuhého a poddajného objektu 5. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu v základech objektu založeného na patkách s táhly 6. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu při zakládání na podélných a příčných pásech 7. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu při zakládání na desce a základovém roštu 8. Využití reologických vlastností betonu při zajištění halového objektu na poddolovaném území 9. Aplikace kluzných spár v plošných základech 10. Účinky naklonění a zakřivení terénu na ocelovou halu s podélnými základovými pásy 11. Účinky naklonění a zakřivení terénu na jednoduchý betonový rám 12. Návrh dodatečného zajištění s rektifikací u ocelové haly 13. Návrh dodatečného zajištění zděného objektu 14. Návrh dodatečného zajištění betonového objektu Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další audiovizuální pomůcky podle momentálních možností učebny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku