221-0201/02 – Zatížení stavebních konstrukcí (ZSK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA366 Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - seznámení se se základními principy analýzy nosných konstrukcí; - uplatnění metody dílčích součinitelů při posuzování spolehlivosti konstrukcí; - výpočet a modelování stálých zatížení, užitných zatížení, zatížení sněhem, větrem a teplotou, zatížení od jeřábů a strojního vybavení, zatížení během provádění a mimořádných zatížení; - principy kombinování zatížení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Zatížení stavebních konstrukcí“ se studenti seznámí s postupy výpočtu zatížení a jejich následného zavedení do globální analýzy konstrukce. Podrobné informace, včetně praktických příkladů, jsou uvedeny k typickým zatížením stavebních konstrukcí, tj. zatížení stálé, zatížení užitné, zatížení větrem a zatížení sněhem. Získané znalosti a dovednosti jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby byli studenti schopen navrhovat a posuzovat nosné stavební konstrukce.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Praha, 2004. - ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (příslušné části). ÚNMZ, Praha.

Doporučená literatura:

- Tichý, M. Zatížení stavebních konstrukcí. SNTL Praha, 1987. - Handbook 1 - Basis of structural design. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2004. - Handbook 3 - Actions effects for buildings. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2005. - Holický, M., Marková, J. Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2007, ISBN 978-80-87093-27-6. - Pirner, M., Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Odevzdání semestrálního projektu v termínu stanoveném vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy navrhování konstrukcí (principy metody mezních stavů, základní proměnné, analýza konstrukce). 2. Základy navrhování konstrukcí (metoda dílčích součinitelů, kombinování zatížení). 3. Vlastní tíha, stálá zatížení, užitná zatížení. 4. Modelový příklad: železobetonová stropní deska (modelování konstrukce, výpočet zatížení, analýza konstrukce). 5. Modelový příklad: nosník nad otvorem ve stěně (modelování konstrukce, výpočet zatížení, analýza konstrukce). 6. Modelový příklad: schodiště (modelování konstrukce, výpočet zatížení, analýza konstrukce). 7. Zatížení sněhem. 8. Zatížení větrem. 9. Modelový příklad: rámová konstrukce (výpočet zatížení, analýza konstrukce, kombinace účinků zatížení). 10. Modelový příklad: krov pro sedlovou střechu (výpočet zatížení, analýza konstrukce, kombinace účinků zatížení). 11. Zatížení teplotou, zatížení během provádění. 12. Zatížení od jeřábů a strojního vybavení. 13. Seizmická zatížení. 14. Mimořádná zatížení (náraz vozidel, zatížení od explozí, požár).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zápočtová písemka, semestrální projekt.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.