221-0206/01 – Výstavba mostních konstrukcí (VMK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - běžné typy mostů a mostního vybavení, ložiska, mostní závěry, odvodnění mostů, spodní stavby mostů; - zásady navrhování mostů, prostorové uspořádání na mostech a pod mosty; - zatížení mostů dopravou a ostatní zatížení, modelování a kombinace zatížení; - obecné principy navrhování deskových, trámových a rámových železobetonových mostů a plnostěnných a příhradových trámových ocelových a ocelobetonových mostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student se seznámí s problematikou navrhování ocelových a ocelobetonových mostů a jejich navazujících částí. Pozornost je věnována zatížení mostů, zásadám navrhování mostů, prostorovému uspořádání, mostnímu svršku, vybavení mostů, návrhu mostních ložisek a mostních závěrů. Teoretické znalosti jsou podpořeny také praktickými ukázkami návrhu plnostěnných trámových mostů a příhradových mostů, pozornost je věnována prostorovému působení mostů a teorii nosníkových roštů. Speciálními kapitolami jsou pak návrhy šikmých mostů, mostů v oblouku, rámových, obloukových, zavěšených a visutých mostů. Řešeny jsou také typické detaily, únava ocelových konstrukcí, výroba a montáž těchto konstrukcí. Předpokládá se znalost statiky konstrukcí, pružnosti a pevnosti, zásad navrhování ocelových konstrukcí a výstavby mostních konstrukcí.

Povinná literatura:

- Moravčík, M., Zemko, Š.: Betónové mosty 1 – Všeobecná časť, Mosty zo železobetónu, Vydala Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-258-6. - Rotter, T., Studnička, J: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03410-0. - Sanpaolesi, L., Croce, P.: Design of bridges, Handbook 4, Leonardo da Vinci pilot project CZ/02/B/F/PP-134007, Pisa, 2005.

Doporučená literatura:

- Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. - Tomica, V., Sokolík, A., Zemko, Š.: Údržba a rekonštrukcia mostov, Vydalo vydavatelství Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-01025-7. - Tomica, V., Bujňák, J., Vičan, J.: Kovové mosty, Vydala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1992, ISBN 80-7100-104-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0202 PBK Prvky betonových konstrukcí Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do mostního stavitelství, mosty jako součást dopravní infrastruktury, základní rozdělení mostů, základní části mostů. 2. Zásady navrhování mostů. Projektování mostních objektů - prostorové uspořádání. 3. Zatíženi mostů ČSN EN 1991-2 + starší normy. 4. Mostní svršek. Odvodnění mostů. Mostní vybavení. 5. Mostní závěry, přechodové konstrukce. 6. Uložení mostů, ložiska. 7. Spodní stavby mostů, opěry, pilíře, křídla. 8. Propustky. 9. Mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti mostů. 10. ŽB deskové mosty. 11. ŽB trámové mosty. 12. ŽB rámové mosty, ŽB obloukové mosty. 13. Mostovka ocelových a ocelobetonových mostů. 14. Plnostěnné a příhradové trámové ocelové a ocelobetonové mosty. Cvičení: 1. Praktická ukázka mostních objektů, základní části mostů. 2. Prostorové uspořádání silničních a železničních mostů. Vybavení mostů. 3. Mostní prohlídky mostu. 4. Zatížení mostů dle ČSN EN 1991-2. 5. Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích. 6. Silniční ŽB deskový most, účinky zatížení, výpočet vnitřních sil. 7. Silniční ŽB deskový most, návrh konstrukce. 8. Návrh opěry mostu. 9. Výkresová dokumentace mostu. 10. Prezentace studentů – mostní prohlídky. 11. Prezentace studentů – mostní prohlídky. 12. Prezentace studentů – mostní prohlídky. 13. Prezentace studentů – mostní prohlídky. 14. Zápočtový test, kontrola semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní