221-0301/02 – Požární odolnost konstrukcí (POK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní metody výpočetního stanovení požární odolnosti ocelových, ocelobetonových, dřevěných a betonových konstrukcí podle platných evropských norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Požární odolnost konstrukcí" se studenti seznámí s problematikou posuzování požární odolnosti nosných stavebních konstrukcí v souladu s platnými evropskými normami. Předmět je orientován na hlavní konstrukční materiály – beton, ocel, ocelobeton a dřevo. Prokázání únosnosti nosných konstrukcí při požáru je jedním ze standardních požadavků kladených na projektanty při návrhu a posudku spolehlivosti nosných konstrukcí budov.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí. Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. ČNI. 08/2004. - ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI. 11/2006. - ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI. 12/2006. - ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI. 12/2006. - Vassart, O. et al.: Structural Fire Design. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2014. ISBN 978-92-79-38671-8. - Vassart, O., Zhao B.: Membrane Actions of Composite Structures in Case of Fire. ECCS, Brussels, 2013. ISBN 9291471135.

Doporučená literatura:

- Blahož V., Kadlec, Z.: Základy sdílení tepla. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2000. - Wald, F. a kolektiv: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-0103157-8. - Kučera, P. a kolektiv: Požární odolnost stavebních konstrukcí. SPBI, Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7385-094-4. ISBN: 978-80-7385-095-1. - Kučera, P., Pezdová, Z.: Základy matematického modelování požáru. SPBI, Ostrava, 2010. - Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, Praha, 2009, ISBN 978-80-904481-0-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Odevzdání semestrálního projektu v termínu stanoveném vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0202 PBK Prvky betonových konstrukcí Doporučená
221-0203 BaZK Betonové a zděné konstrukce Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
221-0205 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Principy výpočtu požární odolnosti, navrhování podle mezních stavů. 2. Teplotní křivky, normový a pravděpodobný průběh požáru, základy přestupu tepla. 3. Betonové konstrukce – tabulková požární odolnost, teplotní odezva konstrukce. 4. Betonové konstrukce – jednoduché výpočetní metody, metoda izotermy 500 a zónová metoda. 5. Betonové konstrukce – pokročilé výpočetní metody, mechanická odezva staticky určité a neurčité konstrukce. 6. Betonové konstrukce – riziko explozivního odprýsknutí. 7. Ocelové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, vlastnosti materiálu v závislosti na teplotě. 8. Ocelové konstrukce – mechanická odezva konstrukce. 9. Ocelové konstrukce - vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků, vyhodnocení technického stavu ocelové konstrukce po požáru. 10. Ocelobetonové konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, vlastnosti materiálu v závislosti na teplotě. 11. Ocelobetonové konstrukce - mechanická odezva konstrukce, vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků. 12. Dřevěné konstrukce - zjednodušené modely teplotní odezvy, vlastnosti materiálu v závislosti na teplotě. 13. Dřevěné konstrukce - mechanická odezva konstrukce, vyhodnocení požární odolnosti prvků a styčníků. 14. Moderní výpočetní postupy pro prokázání požární odolnosti konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Písemné práce, semestrální projekt.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní