221-0302/02 – Předpjatý beton (PRB)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
NAV08 doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení předpjatých prvků a konstrukcí; - předpjaté prvky a konstrukce mostů, pozemních a průmyslových staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student získá po absolvování předmětu základní znalosti v návrhu předpjatých betonových konstrukcí. Seznámí se s účinky předpětí na konstrukce a technologií předem a dodatečně předpjatých konstrukcí. Seznámí se s návrhem předpětí různými metodami a se stanovením změn předpětí. Naučí se posoudit předpjatou konstrukci podle mezního stavu únosnosti a použitelnosti.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 ed. 2. (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, 2011. - Navrátil, J.: Předpjaté betonové konstrukce. CERM Brno, 2008. - Navrátil, J.: Prestressed concrete structures. VŠB TU Ostrava, 2014.

Doporučená literatura:

- ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, Český normalizační institut, 2007. - Kaucký, Z. Předpjatý beton pro mostní stavby, skriptum SNTL Praha, 1971. - Zůda, K. Výpočet staticky neurčitých mostních konstrukcí z předpjatého betonu, SNTL Praha, 1971.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Podstata předpjatého betonu. Účinky předpětí na konstrukce, metoda ekvivalentního zatížení. 2. Staticky určité a neurčité účinky předpětí. Tlaková čára, konkordantní kabel, lineární transformace kabelu. 3. Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení. Návrh pomocí podmínek pro omezení normálových napětí. Návrh prostřednictvím konkordantního kabelu. 4. Základní terminologie, předpínací výztuž. Technologie dodatečně předpjatého betonu. Předpínací systémy a jejich komponenty. Výrobní kroky pro vícelanové a jednolanové předpínací systémy. 5. Technologie předem předpjatého betonu. 6. Výrobní změny předpětí. Ztráta třením, pokluzem, pružným přetvořením, postupným předpínáním. Krátkodobá ztráta předpětí relaxací. 7. Provozní změny předpětí. Dlouhodobé ztráty relaxací, dotvarováním a smršťováním betonu 8. Fáze působení předpjaté konstrukce. Omezení normálových napětí. Přípustná zóna polohy kabelu. 9. Mezní stav únosnosti, únosnost v ohybu. Stav dekomprese. Základní napětí, základní předpínací síla. 10. Řešení mezní únosnosti a mezních stavů použitelnosti pomocí počáteční napjatosti. 11. Mezní stav únosnosti, únosnost ve smyku a v kroucení. Smyk před vznikem trhlin. Smyk po vzniku trhlin, příhradová analogie. Interakce vnitřních sil. 12. Mezní stavy použitelnosti. Omezení napětí. Šířka trhlin. Průhyb. 13. Analýza kotevní oblasti, oblast pod kotvami, kotvení soudržností. 14. Materiálové vlastnosti, beton, injektážní malta, betonářská a předpínací výztuž.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní