221-0305/02 – Betonové mosty (BtM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
JAN339 Ing. Petr Jančík
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
NAV08 doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - navrhování a posudek betonových mostů; - výroba a montáž betonových mostů; - výkresová dokumentace betonových mostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s historickým vývojem navrhování mostů, s metodami výpočtu, navrhováním i posuzováním betonových mostů včetně konstrukčního a statického řešení, zásad vyztužování a výkresové dokumentace. Absolvováním tohoto předmětu studenti získají znalosti o statickém působení a provádění mostů deskových, trámových, obloukových, visutých, zavěšených i o mostech z prefabrikovaných prvků a lávkách pro pěší.

Povinná literatura:

- Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. - ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Český normalizační institut, 2015. - ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí: Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Český normalizační institut, 2004. - ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou. Český normalizační institut, 2005. - ČSN EN 1991-2 ed.2 (736203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou. Český normalizační institut, 2015. - ČSN EN 1992-1-1 ed. 2. (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, 2011. - ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, Český normalizační institut, 2007.

Doporučená literatura:

- Stráský, J., Betonové mosty, Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika, Praha, 2001. - Šafář, R.: Betonové mosty 1 - přednášky, skripta ČVUT, 2015. - Šafář,, R.: Betonové mosty 2 - přednášky, skripta ČVUT, 2015. - Šafář,, R.: Betonové mosty 2 - cvičení (Návrh předpjatého mostu podle Eurokodů), skripta ČVUT, 2015. - Stráský, J., Klusáček, L., Panáček, J., Nečas, R.: Betonové mosty I. Modul CB1 až CB3, VUT, Brno, 2006. - Hrdoušek,V.,Kukaň,V.,Šrůma,V.: Betonové mosty, skripta ČVUT Praha,1996. - Moravčík, M., Zemko, Š.: Betónové mosty 1, Žilinská univerzita, Žilina, 2004. - Janda,L.,Klesiner,Z.,Zvara,J.: Betonové mosty, SNTL, Praha, 1988. - Navrátil, J.: Předpjaté betonové konstrukce, CERM s.r.o., Brno 2004. - Collins, M. P., mitchell, D. Prestressed Concrete Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1991. - Hambley, E., C.: Bridge Deck Behaviour, E&FN SPON, 1991. - Šafář, R.: Concrete Bridges - Lectures, Czech technical university in Prague, 2015. - Šafář, R.: Concrete Bridges – Worked Examples, Czech technical university in Prague, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0202 PBK Prvky betonových konstrukcí Doporučená
221-0203 BaZK Betonové a zděné konstrukce Doporučená
221-0206 VMK Výstavba mostních konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Historický vývoj navrhování mostů, mosty v ČR a ve světě. 2. Nosné konstrukce, typy, průřezy, rozpětí, ekonomický a estetický návrh. 3. Železobetonové a předpjaté deskové mosty. 4. Trámové, komorové a rámové mosty. 5. Obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. 6. Výstavba na pevné a výsuvné skruži, letmá betonáž, vysouvání. 7. Podélné a příčně dělené prefabrikované prvky, montáž na skruži, letmá montáž. 8. Hybridní konstrukce, spřažené konstrukce beton-beton. 9. Betonové mosty na poddolovaném území. 10. Modelování betonových mostů. 11. Statická analýza postupně budovaných mostních konstrukcí. 12. Řešení účinků dotvarování a smršťování betonu. 13. Příhradové analogie pro řešení detailů mostních konstrukcí. 14. Statické řešení účinků teplotního zatížení na mostní konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.