221-0306/02 – Ocelové mosty (OKM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - navrhování a posudek ocelových mostů; - navrhování a posudek spřažených ocelobetonových mostů; - navrhování a posudek lávek pro pěší.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student se seznámí s problematikou navrhování ocelových a ocelobetonových mostů a jejich navazujících částí. Pozornost je věnována zatížení mostů, zásadám navrhování mostů, prostorovému uspořádání, mostnímu svršku, vybavení mostů, návrhu mostních ložisek a mostních závěrů. Teoretické znalosti jsou podpořeny také praktickými ukázkami návrhu plnostěnných trámových mostů a příhradových mostů, pozornost je věnována prostorovému působení mostů a teorii nosníkových roštů. Speciálními kapitolami jsou pak návrhy šikmých mostů, mostů v oblouku, rámových, obloukových, zavěšených a visutých mostů. Řešeny jsou také typické detaily, únava ocelových konstrukcí, výroba a montáž těchto konstrukcí. Předpokládá se znalost statiky konstrukcí, pružnosti a pevnosti, zásad navrhování ocelových konstrukcí a výstavby mostních konstrukcí.

Povinná literatura:

- Rotter, T., Studnička, J: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03410-0. - Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0.

Doporučená literatura:

- Tomica, V., Sokolík, A., Zemko, Š.: Údržba a rekonštrukcia mostov, Vydalo vydavatelství Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-01025-7. - Tomica, V., Bujňák, J., Vičan, J.: Kovové mosty, Vydala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1992, ISBN 80-7100-104-X. - Dolejš, J.: Ocelové mosty. Cvičení. ČVUT Praha, 2010, ISBN 978-80-01-04643-2. - Sanpaolesi, L., Croce, P.: Design of bridges, Handbook 4, Leonardo da Vinci pilot project CZ/02/B/F/PP-134007, Pisa, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
221-0205 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce Doporučená
221-0206 VMK Výstavba mostních konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Zatížení ocelových mostů, základní pojmy, zásady navrhování. 2. Prostorové uspořádání mostů, dispoziční řešení. 3. Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. 4. Únava ocelových konstrukcí, Wöhlerovy křivky, zásady posuzování únavové životnosti mostů. 5. Plnostěnné ocelové trámové mosty. 6. Ocelobetonové trámové mosty. 7. Příhradové trámové mosty. 8. Prostorové působení mostních konstrukcí. 9. Nosníkové rošty. Šikmé mosty. 10. Mosty v oblouku. Rámové mosty. 11. Obloukové mosty. 12. Zavěšené mosty. 13. Visuté mosty. 14. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Příklady realizací mostních konstrukcí v ČR a ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.