221-0309/02 – Dřevěné mosty (DM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ085 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - navrhování a posuzování dřevěných mostních konstrukcí, - výroba, montáž a diagnostika dřevěných mostních konstrukcí, - výkresová dokumentace dřevěných mostních konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s problematikou dřevěných mostních objektů: typy dřevěných mostních konstrukcí, dřevobetonové mostní konstrukce , diagnostika a sanace mostních konstrukcí. Obsahem cvičení je statický návrh a posudek vybraných mostních konstrukcí dle platných evropských norem.

Povinná literatura:

- Fojtík, R., Lokaj, A., Gabriel, J.: Dřevěné mosty a lávky, Informační centrum ČKAIT, s.r.o.; 2018. - ČSN EN 1995-2, Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI, 2006. - ČSN EN 1995-1-2, Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty, ČNI, 2007. - RITTER, M.A. Timber bridges: Design, Construction, Inspection and Maintenance – Part 2, Honolulu Hawaii: University Press of the Pacific, 2005, s 453, ISBN: 1-4102-2191-X.

Doporučená literatura:

- Michael A. Ritter: Timber Bridges part 1, U.S. Department of Agriculture, 1992, ISBN: 1-4102-2191-1. - Michael A. Ritter: Timber Bridges part 2, U.S. Department of Agriculture, 1992, ISBN: 1-4102-2192-X. - ČSN EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČNI, 2004. - ČSN EN 1991-2, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou, ČNI, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0206 VMK Výstavba mostních konstrukcí Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Historický vývoj navrhování dřevěných mostů a současné konstrukce. 2. Dřevo jako materiál pro stavbu exteriérových konstrukcí. 3. Typy mostních konstrukcí (trámové, deskové, obloukové, visuté, zavěšené). 4. Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. 5. Mostní konstrukce s prvkovou mostovkou. 6. Mostní konstrukce s lamelovou mostovkou. 7. Dřevobetonové mostní konstrukce. 8. Trvanlivost dřevěných mostních konstrukcí. 9. Poruchy dřevěných mostních konstrukcí. 10. Diagnostika a sanace mostních konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.