221-0310/02 – Automatizace statických posudků (ASP)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
KUB0102 Ing. Monika Marťáková, Ph.D.
MIK32 Ing. David Mikolášek, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
VAC0172 Ing. Miroslav Vacek
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: -zásady tvorby statických posudků, - praktické využití statických programů při návrhu a posouzení spolehlivosti nosných konstrukcí staveb, - automatizace při vytváření statických posudků, - získání praktických zkušeností při práci se statickými programy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Automatizace statických posudků" se studenti seznámí s využitím statických programů při návrhu a posouzení spolehlivosti nosných konstrukcí staveb. Výuka probíhá v počítačové učebně. Zkušenosti a dovednosti získané z předchozích předmětů zaměřených na nosné konstrukce staveb a jejich modelování budou rozšířeny o praktické aplikace využití statických programů.

Povinná literatura:

- Manuál k programu SciaEngineer, volně stažitelné z

Doporučená literatura:

- Bittnar, Z., Šejnoha, J. Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 1992. ISBN 80-01-00855-X. - Bittnar, Z., Šejnoha, J. Numerické metody mechaniky 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 1992. ISBN 80-01-00901-7. - Rotter, J.M., Schmidt, H. (ed.) Buckling of steel shells European design Recommendations, ECCS, 2013. - Landolfo, L. (ed.) Assessment of EC8 provisions for seismic design of steel structures. ECCS, Brussels, 2013. ISBN 978-92-9147-112-3. - Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Odevzdání semestrálního projektu v termínu stanoveném vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1.Obecné požadavky na statické posudky nosných konstrukcí. 2. Zatížení u složitých statických systémů – zadání zatížení do statického programu, vytvoření kombinací v souladu s normovými požadavky, nalezení rozhodujících zatěžovacích stavů, základní principy kontroly vstupních hodnot. 3. Stabilitní analýzy prutových konstrukcí – praktické příklady použití stabilitního výpočtu, vyhodnocení výsledků stabilitní analýzy, kontrola výsledků. 4. Numerické modelování skořepinových konstrukcí včetně vyhodnocení výsledků ve vztahu k platným normám pro navrhování a posuzování konstrukcí. 5. Modelování a statické posuzování seizmicky zatížených konstrukcí. 6. Automatické posudky ocelových prutových konstrukcí – vstupní data o vzpěrných délkách, interpretace a ověření výsledků, optimalizace návrhu konstrukce. 7. Automatické posudky železobetonových konstrukcí – interpretace a ověření výsledků, návrh plochy výztuže, optimalizace návrhu konstrukce, posouzení mezního stavu použitelnosti. 8. Automatizace statického posudku, tvorba statických dokumentů. 9. Samostatný projekt ve vazbě k řešené diplomové práci. 10. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zápočtová písemka, semestrální projekt.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.