221-0401/02 – Kovové a spřažené konstrukce (KSK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu „Kovové a spřažené konstrukce“ se studenti seznámí s pokročilými přístupy k navrhování, posuzování a realizaci kovových a spřažených konstrukcí dopravních, pozemních a průmyslových staveb. Studenti musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o kovových a spřažených konstrukcích. Studenti rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Praha, 2004. - ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (příslušné části). ÚNMZ, Praha. - ČSN EN 1993-1-1 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1993-1-8 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků. ÚNMZ, 2013. - ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily. ČNI, 2008. - ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. ČNI, 2008. - ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn. Praha, ÚNMZ, 2013. - ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí. Praha, ČNI 2008. - ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava. ČNI, 2006. - ČSN EN 1994-1-1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce. ČNI, 2009.

Doporučená literatura:

- Bittnar, Z., Šejnoha, J. Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 1992. ISBN 80-01-00855-X. - Bittnar, Z., Šejnoha, J. Numerické metody mechaniky 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 1992. ISBN 80-01-00901-7. - Rotter, J.M., Schmidt, H. (ed.) Buckling of steel shells European design Recommendations, ECCS, 2013. - Studnička J., Macháček J. Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. - Marek, P. Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985. - Studnička, J. Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1, ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6. - Macháček, J. et al. Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. - Krejslová, K., Knotková, D. Korozní agresivita atmosfér a metody predikce atmosférické koroze, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-03-0. - Krejslová, K., Knotková, D., Geiplová, H., Korozní chování kovů a kovových povlaků v atmosférickém prostředí, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-08-0. - Hudák J. Únavové namáhanie ocelových konštrukcíí. TU Košice, 2003. ISBN 80-89040-20-9. - Wald, F. Sokol, Z. Navrhování styčníků, ČVUT, Praha, 1999, ISBN: 8001020738. - Jandera, M. (ed.) Příručka pro navrhování konstrukcí z korozivzdorné oceli (4. vydání). SCI, 2017, ISBN 978-85942-226-7. - Haldimann, M., Luible, A., Overend, M. Structural Use of Glass. Zurich: ETH Zurich, 2008. 215 s. ISBN 3-85748-119-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné konzultace. Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura předmětu (konkrétní téma bude vybráno v závislosti na zaměření disertační práce studenta): - Pokročilé modelování kovových a spřažených konstrukcí - nelineární analýzy konstrukcí (geometricky nelineární pružností analýza (GNA), lineární pružnostní analýza rozdvojení tvaru (LBA), materiálově nelineární analýza (MNA), geometricky a materiálově nelineární analýza (GMNA), geometricky nelineární pružnostní analýza s uvážením imperfekcí (GNIA), geometricky a materiálově nelineární analýza s uvážením imperfekcí (GMNIA)). - Posudek konstrukčních detailů kovových a spřažených konstrukcí s využitím modelování metodou konečných prvků. - Analýza konstrukce zohledňující skutečné působení styčníků. - Navrhování pomocí zkoušek (realizace a vyhodnocení plánovaných experimentů v souladu s EN 1990). - Životnost kovových a spřažených konstrukcí (korozní odolnost konstrukcí, posouzení únavové odolnosti, možnosti uplatnění lomové mechaniky). - Uplatnění konstrukčního skla v interakci s kovovou konstrukcí. - Ekonomické porovnání různých variant návrhu, výroby, montáže a provozu stavebních objektů s kovovou či spřaženou nosnou konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní