221-0403/02 – Dřevěné konstrukce (DK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace dřevěných konstrukcí. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje všeobecný přehled o materiálech dřevěných konstrukcí (dále jen DK), o stavu normalizace v oboru DK v Evropě, o metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků a spojů DK. Pozornost je věnována problematice únavy, požární odolnosti a trvanlivosti DK a možného výskytu vad a poruch DK. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními typy dřevěných a dřevobetonových konstrukcí, včetně problematiky prostorového ztužení.

Povinná literatura:

- Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 1. Navrhování a konstrukční materiály. Vydal Koželouh, B. – KODR Zlín, 1998. - Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů. Vydal Informační centrum ČKAIT, 2004. - Natterer, J. O. et al., Holzbau Atlas, Birkhauser – Verlag für Architektur, 2003,Basel, Schweiz, ISBN 3-7643-6984-1. - Kuklík, P.: Timber Structures 10, CVUT Praha, 2007.

Doporučená literatura:

- Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT Praha, 2004. - Kolb, J. Dřevostavby. Grada Publishing, a.s. Praha 2008. 320 str. ISBN 978-80-247-2275-7. - Müller, Ch. Holzleimbau. Laminated Timber Construction. Birkhäuser. Basel, 2000. Pp. 208. ISBN 3-7643-6267-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné konzultace. Vypracování zadaného projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Dřevo a materiály na bázi dřeva. Evropská normalizace v oboru DK. Metody navrhování a posuzování spolehlivosti DK. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření a kmitání. Únava DK. Požární odolnost prvků a spojů DK. Konstrukční a chemická ochrana dřeva. DK pozemních staveb. Prostorové ztužení DK. DK mostů a lávek. Spřažené dřevobetonové konstrukce. Rekonstrukce DK, průzkum, sanace, zesilování. Vady a poruchy DK. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Ph.D. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Ph.D. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.