221-0405/02 – Železobetonové a předpjaté konstrukce (ŽBaPK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti z oblasti návrhu a posouzení železobetonových a předpjatých betonových konstrukcí, jako jsou technologie předem a dodatečně předpjatého betonu, materiálové vlastnosti, návrh předpětí, účinky předpětí na konstrukce, změny předpětí, řešení mezní únosnosti a mezních stavů použitelnosti, analýza kotevní oblasti a dalších oblastí diskontinuit. Příhradové analogie, modely tlakových polí, interakce silových účinků při působení na betonový průřez. Dotvarování, smršťování a stárnutí betonu, statické řešení postupně budovaných konstrukcí, přibližné a numerické metody.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 ed. 2. (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, 2011. - NAVRÁTIL, J.: Předpjaté betonové konstrukce, CERM s.r.o., Brno 2004. - Šmerda, Z., Křístek, V.: Dotvarování a smršťování betonových prvků a konstrukcí, SNTL, Praha, 1978. - AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, American Association of State Highway and transport Officials, 2004. - Bažant, Z. P.: Mathematical Modelling of Creep and Shrinkage of Concrete, John Wiley and Sons, New York, 1988.

Doporučená literatura:

- ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, Český normalizační institut, 2007. - STRÁSKÝ, J. Betonové mosty, Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika, Praha, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné konzultace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata železobetonu a předpjatého betonu, technologie. Účinky předpětí na konstrukce 2. Návrh předpětí, změny předpětí. Fáze působení předpjaté konstrukce. 3. Řešení mezní únosnosti a mezních stavů použitelnosti 4. Návrh vyztužení oblastí diskontinuit, příhradová analogie. 5. Modely tlakových polí, interakce silových účinků při působení na betonový průřez. 6. Dotvarování, smršťování a stárnutí betonu, přibližné a numerické metody. 7. Hybridní konstrukce, vliv předpětí, postupné výstavby a reologických vlastností betonu na jejich chování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Ph.D. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Ph.D. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.