221-0406/02 – Interakce konstrukcí s podložím (IKsP)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interakční soustavy a modely podloží, řešení základových pasů, roštů, desek a prostorově působících krabicových základů z desek a stěn. Vliv spolupůsobení podloží na napjatost a přetvoření základů, využití prutových, plošných a prostorových prvků MKP. Interakce plošných a hlubinných základů s podložím a nadzákladovou konstrukcí. Betonové podlahy a speciální základové konstrukce inženýrských a podzemních staveb. Předpjaté základové konstrukce a jejich použití. Spolehlivost, návrh a posouzení základových konstrukcí z hlediska mezního stavu únosnosti a použitelnosti podle ČSN a ČSN EN.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006 - Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno 1998 - Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994 - Bareš R.A.: Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1989, 624 s. - Čajka, R. Interakce základových konstrukcí s podložím. Monografie, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, leden 2008, 177 s.

Doporučená literatura:

- Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006 - Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006 - Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 375 s. - McCormac, Jack, C.- Nelson, James, K.: Design of Reinforced Concrete. ACI318-05 Code Edition, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006 - Schmidt, Hans – Henning,: Grundlagen der Geotechnik. 3. Auflage, B. G.Teubner Verlag, Wiesbaden 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné konzultace. Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Interakční soustavy a modely podloží, ovlivnění horní stavby. Vliv spolupůsobení podloží na napjatost a přetvoření základů, využití prutových, plošných a prostorových prvků MKP. Modely podloží, povrchové a prostorové modely. Řešení základových pasů a roštů, interakce prutu s podložím. Desky a prostorově působící krabicové základů z desek a stěn v interakci se zemním prostředím. Interakce plošných a hlubinných základů s podložím a nadzákladovou konstrukcí. Betonové podlahy a speciální základové konstrukce inženýrských a podzemních staveb. Zlepšení podloží, pevnostní a přetvárné charakteristiky, vliv na napjatost. Předpjaté základové a podlahové konstrukce a jejich použití. Spolehlivost, návrh a posouzení základových konstrukcí z hlediska mezního stavu únosnosti a použitelnosti podle ČSN a ČSN EN. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Ph.D. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Ph.D. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 letní