221-0903/01 – Rekonstrukce a sanace betonových staveb (Dr) (RaSBK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 5+5
kombinovaná Zápočet a zkouška 5+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti rekonstrukcí a sanací betonových staveb. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

prohloubení znalostí a dovedností v oblasti rekonstrukcí a sanací betonových staveb. Získání dostatečného všeobecný přehled o řešené problematice. Zpracování individuálního projektu k zaměření disertační práce.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006. [2] ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění,ČNI 10/2006. [3] ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, ČNI 01/2008.

Doporučená literatura:

[1] Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno, 1998. [2] Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994. [3] Čapek, M. – Růžička, M.: Montované betonové skeletové konstrukce, SNTL Praha, 1976. [4] Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006. [5] Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace závěrečná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

---------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-degradace a koroze betonu a výztuže -praktické ukázky kritických míst různých prvků bet. konstrukcí a jejich příčiny -příčiny vad a diagnostika poruch -ověření změn statického schématu konstrukce a její únosnosti -materiály pro rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí -statický návrh opravy se zvýšením únosnosti a zajištěním životnosti konstrukce -dodatečné předpínání železobetonových konstrukcí -zesílení konstrukcí pomocí dodatečně vkládané výztuže a uhlíkové výztuže -technologie provádění sanací a bezpečnost práce -požární odolnost sanovaných konstrukcí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku