221-0903/02 – Rekonstrukce a sanace betonových staveb (Dr) (RaSBK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti rekonstrukcí a sanací betonových staveb. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

prohloubení znalostí a dovedností v oblasti rekonstrukcí a sanací betonových staveb. Získání dostatečného všeobecný přehled o řešené problematice. Zpracování individuálního projektu k zaměření disertační práce.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006. [2] ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění,ČNI 10/2006. [3] ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, ČNI 01/2008.

Doporučená literatura:

[1] Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno, 1998. [2] Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994. [3] Čapek, M. – Růžička, M.: Montované betonové skeletové konstrukce, SNTL Praha, 1976. [4] Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006. [5] Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Degradace a koroze betonu a výztuže. Praktické ukázky kritických míst různých prvků betonových konstrukcí a jejich příčiny. Příčiny vad a diagnostika poruch. Ověření změn statického schématu konstrukce a její únosnosti. Materiály pro rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí. Statický návrh opravy se zvýšením únosnosti a zajištěním životnosti konstrukce. Dodatečné předpínání železobetonových konstrukcí. Zesílení konstrukcí pomocí dodatečně vkládané výztuže a uhlíkové výztuže. Technologie provádění sanací a bezpečnost práce. Požární odolnost sanovaných konstrukcí. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku