221-0908/01 – Reinforced Concrete Constructions (HGF-Dr.)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 10+0
Part-time Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to develop the knowledge and skills in the area of design, reliability assessment and realization of composite steel and concrete structures. Student has to obtain and prove an adequate general overview of solved problems. Student also has to work out the individual project related to the scope of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět poskytuje všeobecný přehled o chování ocelobetonových konstrukcí, vlastnostech ocelových materiálů a betonů vhodných pro ocelobetonové konstrukce, včetně jejich vzájemné interakce, o stavu normalizace v oboru ocelobetonových konstrukcí v Evropě, o problematice spřažení, metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků, spojů a konstrukčních systémů. Podrobně je pozornost věnována zejména otázkám stability, boulení, spřažení, vzájemnému spolupůsobení, problematice teplotních a reologických vlivů, problematice návrhu podle teorie II. řádu, plasticitě, požární odolnosti a modelování pomocí MKP. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními zásadami optimalizovaného návrhu a konstrukčního řešení progresivních ocelobetonových konstrukcí, včetně problematiky výroby, montáže a provozování.

Compulsory literature:

1. EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 2. EN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1: Design of joints. CEN, Brussels. 3. EN 1994-1-1 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 4. EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1: Common rules and rules for buildings. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. 2. www.access-steel.com 3. http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS/EN

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

------------------------

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-----------------------------

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.