221-0922/01 – Metal Constructions -Selected Articles (KKVS-Dr.)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 10+0
Part-time Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí studentů v oboru ocelových konstrukcí získaných v předchozím bakalářském a magisterském studiu.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

[1] ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [2] ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn [3] ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava

Recommended literature:

[4] Pechar, Bureš, Studnička, Šafka: Prvky kovových konstrukcí, SNTL/ALFA, 1984 [5] Studnička, Macháček, Votlučka: Ocelové konstrukce 20, ČVUT, 1997 [6] Studnička, J. : Ocelové konstrukce 10 (Skriptum). ČVUT, 2005. [7] Wald: Prvky ocelových konstrukcí – Příklady podle Eurokódů, ČVUT, 1998-2005

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

---------------------------------

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.