221-0929/01 – Ocelové a dřevěné konstrukce (ODK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

Základy navrhování, výroby, montáže a údržby ocelových a dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:

Marek, P.: Ocelové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA Praha 1985 Studnička J.: Ocelové konstrukce I., ES ČVUT Praha 1998 Kuklík P.: Dřevěné konstrukce 10, ES ČVUT Praha 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zásady dispozičních návrhů nosných konstrukcí ocelových, dřevěných a spřažených. Vliv volby materiálu na konstrukční řešení. Návrh prostorově tuhé konstrukce - střešní plášť, krokve, vaznice, vazníky, průvlaky, ztužidla a osvětlení střechou. Příčné vazby sloupové a rámové. Haly s kyvnými sloupy. Sloupy plnostěnné a příhradové, patky sloupů. Obvodové stěny a prostorové ztužení hal. Patrové budovy - skladba. Návrh prostorového konstrukčního systému. Stropní konstrukce, stropní desky, stropnice, průvlaky. Sloupy, vertikální ztužidla. Výroba, doprava, montáž, ochrana a údržba konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku